Kontakt tel. +387 (33) 56 95 40; Email: info@verlab.com

Izvršena verifikacija mjerila iz zakonskog mjeriteljstva u ZU POLIKLINIKA SA DNEVNOM BOLNICOM MEDICUS TEŠANJ

13.7.2017 10:34:11

Verlab logo

Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini, izvršila je postupak verifikacije u Poliklinici Medicus Tešanj.

Ovim je zdravstvena ustanova Poliklinika Medicus Tešanj ispunila zakonsku obavezu verifikacije svojih mjerila i za 2017. godinu, te time pokazala da pored što ispunjava zakonske obaveze, brine i o sigurnosti, tačnosti i pouzdanosti svojih mjerila, a samim tim i dijagnoze i tretmana svojih pacijenata. Verlab Team se zahvaljuje navedenoj zdravstvenoj ustanovi na profesionalnom odnosu i saradnji za vrijeme postupka verifikacije. 

;