Kontakt tel. +387 (33) 56 95 40; Email: info@verlab.com

Direktor laboratorija Verlab predstavnik BiH na Innovation Forum 2017 u Bratislavi

5.12.2017 8:03:58

U periodu od 26.do 29. novembra u Bratislavi (Slovacka) održao se China and Central Eastern Europe Innovation Forum 2017. 

Konferencija je organizirana pod platformom "16 + 1", stvorena u aprilu 2012. u Varšavi od strane Kine i 16 država Srednje i Istocne Europe (CEE), kako bi intenzivirala i proširila suradnju na podrucju ulaganja, prometa, finansija, nauke, obrazovanja , i kulture. U okviru inicijative, Kina je definirala tri moguca prioritetna podrucja ekonomske saradnje: infrastrukturu, visoke tehnologije i zelene tehnologije.

U okviru suradnje, Slovacka je imenovana kao vodeca zemlja za inovacije i dogovorila se s Kinom da domacin i organizira godišnju konferenciju o inovacijama i transferu tehnologije izmedu zemalja središnje i istocne Europe i Kine.

Druga ministarska konferencija o inovacijama izmedu CEEC-a i Kine ima za cilj postati vodeca platforma za uspostavu suradnje izmedu inovacijskih ekosustava u Kini i 16 zemalja Srednje i Istocne Europe promice suradnju i ulaganja u izvrsne projekte istraživanja i inovacija kako bi se stvorila uspješna razmjena ideja, talenata, znanja i resursa unutar 16 + 1 formata.

Drugo izdanje Konferencije ce se usredotociti na suradnju u sljedecim inovacijskim podrucjima:

  • Biotehnologija (ukljucujuci HealthTech i AgriFood)
  • Zelena energija i CleanTech
  • ICT (informacijske i komunikacijske tehnologije)
  • Materijalno inženjerstvo

Dogadaj je pružio dovoljno prilika za predstavljanje najzanimljivijih inovacijskih i tehnoloških projekata iz SIE i Kine te stvorio platformu za uspostavljanje plodne suradnje tokom B2B susreta. 

Predstavnik BiH na ovom forumu je bio direktor Verlab laboratorija doc.dr.sc. Almir Badnjevic, koji je na poziv organizatora održao predavanje na temu: „Legal Metrology Framework for Medical Devices“.

Više informacija o samom forumu možete pogledati na: http://srd.sk/conference/

2
;