Kontakt tel. +387 (33) 56 95 40; Email: info@verlab.com

Izvršena verifikacija mjerila iz zakonskog mjeriteljstva u Privatnoj pedijatrijskoj ordinaciji „dr. Nermina“

16.7.2019 4:31:29

Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini, izvršila je postupak verifikacije u Privatnoj pedijatrijskoj ordinaciji „dr. Nermina“.

Ovim je Privatna pedijatrijska ordinacija „dr. Nermina“ ispunila zakonsku obavezu verifikacije svojih mjerila  za 2019. godinu, te time pokazala da pored što ispunjava zakonske obaveze, brine i o sigurnosti, tačnosti i pouzdanosti svojih mjerila, a samim tim i dijagnoze i tretmana svojih pacijenata. Verlab Team se zahvaljuje navedenoj zdravstvenoj ustanovi na profesionalnom odnosu i saradnji za vrijeme postupka verifikacije. 

;