Pedijatrijski i neonatalni inkubator je medicinski je uređaj koji se koristi u intezivnoj njezi novorođenih i bolesnih beba. Pedijatrijski i neonatalni inkubator je medicinski uređaj koji osigurava kontrolisane životne uslove kao što su temperatura i vlažnost novorođenih i/ili bolesnih beba, te ti uslovi mora da budu konstantni.

Ispitivanje performansi pedijatrijskih i neonatalnih inkubatora izvodi se u skladu sa odredbama Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za neonatalne i pedijatrijske pacijente, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine br. 75/14.

U skladu s odredbama Pravilnika, performanse inkubatora ori se provjeravaju po parametrima:

  • Temperatura zraka, u opsegu od 13 do 42 °C, a granice dozvoljene greške su ± 0.8 °C
  • Temperatura kože, u opsegu od 13 do 43 °C, a granice dozvoljene greške su ± 0.3 °C
  • Kisik, i to u opsegu 18 do 99 Vol.%, a granice dozvoljene greške su ± 5 Vol.
  • Relativna vlažnost, i to u opsegu od 10 do 99%, a granice dozvoljene greške su ± 10%
  • Masa, i to u opsegu od 0 do 10 kg, a granice dozvoljene greške su ± 2% (za masu od 0 – 2 kg) i ± 5% (za masu od 2 – 10 kg).

Ako je greška mjerenja u bilo kojem od navedenih slučajeva, u odnosu na maksimalno dozvoljenu grešku veća, mjerilo se označava kao neusklađeno, te ne smije biti korišteno. Isto se upućuje na servis, nakon kojeg se radi ponovna verifikacija performansi inkubatora.

Verifikacija pedijatrijskih i neonatalnih inkubatora, u laboratoriji Verlab, vrši se sa radnim etalonom Fluke Biomedical INCU, a nakon verifikacije dobija se pismeni izvještaj sa detaljima grešaka.