Pacijent monitor je uređaj koji se koristi za praćenje fizioloških parametara kao što su naprimjer: EKG, mjerenje tjelesne temperature, respiracije, neinvazivnog mjerenja krvnog pritiska, saturacije, kapnografije, srčanog volumena, invazivnog mjerenja krvnog pritiska i mjerenja različitih plinova u krvi (CO2, NO2, O2, i ostale). Pacijent monitori se koriste u intezivnoj njezi, neonatalnoj i pedijatrijskoj intezivnoj njezi, te u operacionim salama, kako bi medicinskom osoblju konstantno bile dostupne informacije o stanju pacijenta i kao takvi moraju da rade u skladu sa definisanim performansama svaki put.

Ispitivanje performansi pacijent monitrora izvodi se u skladu sa odredbama Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za pacijent monitore, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj 75/14.

U skladu s odredbama Pravilnika, pacijent monitori se provjeravaju po parametrima:

  • EKG parametri – po uputama iz Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za elektrokardiograf, Sl galsnik BiH broj 75/14.
  • Respiracija i to u opsegu od 0 do 150 brpm, a granice dozvoljene greške su ± 2%
  • Neinvazivni krvni pritisak, i to u opsegu od 10 do 270 mmHg, a granice dozvoljene greške su ± 5 mmHg
  • Invazivni krvni pritisak, i to u rasponu od -50 do 300 mmHg, a granice dozvoljene greške su ± 1 mmHg
  • Senzor temperature kože tijela, i to u opsegu od 30 do 43 °C, a granice dozvoljene greške su ± 0.3 °C
  • Standardni SpO2, i to u opsegu od 0 do 100%, a granice dozvoljenih grešaka su: ± 2% (djeca/odrasli)/ ± 3% (novorođenčad)
  • CO2, i to u opsegu od 0 do 99 mmHg, a granice dozvoljenih grešaka su: ± 2 mmHg (0 – 38 mmHg), ± 5% od očitanja + 0.08% (39 – 99 mmHg)
  • Koncentracije gasova, i to u opsezima CO2 od 0 do 30% i O2 od 0 do 100%.
Ako je greška mjerenja u bilo kojem od navedenih slučajeva, u odnosu na maksimalno dozvoljenu grešku veća, mjerilo se označava kao neusklađeno, te ne smije biti korišteno. Isto se upućuje na servis, nakon kojeg se radi ponovna verifikacija performansi pacijent monitora

Verifikacija pacijent monitora, u laboratoriji Verlab, vrši se radnim etalonom Fluke Biomedical ProSim6/8, a nakon verifikacije dobija se pismeni izvještaj sa detaljima grešaka.