Kontakt tel. +387 (33) 56 95 40; Email: info@verlab.com

mi volimo ono što radimo!

O nama

Verifikacioni Laboratorij „Verlab“ d.o.o. jedan je od najopremljenijih laboratorija za verifikaciju i testiranje medicinske opreme u Evropi.

Verifikacioni Laboratorij „Verlab“ d.o.o. je mjeriteljska laboratorija imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH koja od 2015. godine poruža usluge ispitivanja i verifikacije medicinskih uređaja sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini. Laboratorij Verlab d.o.o. posjeduje standard za poslovanje ISO 9001 kao i standard za laboratoriju za ispitivanje medicinske opreme – ISO 17020 čime osiguravamo kvalitet pružene usluge klijentima. Verlab d.o.o. je jedan od najopremljenijih laboratorija za verifikaciju i testiranje medicinske opreme u Evropi. Za našu firmu rade uposlenici specijalizovani i obučeni za poslovanje i rad sa pomenutom djelatnošću. U svrhu bolje uslužnosti prema kupcima, surađujemo i sa vanjskim saradnicima iz medicinske, biomedicinske i kompjuterske branše, koji daju svoj doprinos kroz prezentacije i edukacijska predavanja o standardima, mjeriteljstvu i medicinskim uređajima.


Vizija

Postati nacionalni laboratorij koji će vršiti verifikaciju medicinske opreme u svim zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini.

Misija

Praestat cautela quam medela. (Bolje spriječiti nego liječiti)

Naše vrijednosti

  Pouzdano upravljanje

U cilju pružanja stalno kvalitetnih usluga, identificirali smo sve neophodne procese i resurse za kvalitetno odvijanje naše ukupne djelatnosti kojima pouzdano upravljamo, tako da su sve relevantne aktivnosti dokumentirane i kontrolirane, resursi planirani i obezbijeđeni, te su dodijeljene odgovornosti i ovlaštenja za izvršavanje istih.

  Fokus na klijente

S obzirom da svoju djelatnost obavljamo u skladu sa zahtjevima i očekivanjima zainteresiranih strana (zakonodavstvo, zdravstvo) i naših klijenata, opredjeljeni smo i odgovorni da za naše klijente uspostavljamo trajne i partnerske odnose, kako bismo postigli obostranu korist i zadovoljstvo.

  Kontinuirano preispitivanje

Načini i mjere njegovanja prethodno pobrojanih vrijednosti, procesi i procedure, očekivanja zainteresiranih strana i nivo kvalitete, realizacije i planovi su predmet kontinuiranih ispitivanja, i bilo kakvo odstupanje bit će osnov za analiziranje potrebe za preduzimanjem akcije i njenim ispraćanjem do realizacije.

  Autentičnost

Djelujemo sa integritetom i radimo ono što je ispravno a ne ono što je lako.

  Savremena mjerna oprema

Posjedujemo opremu za testiranje medicinskih uređaja renomiranih svjetskih proizvođača.

  Timski rad

Da bismo dugoročno zadržali svoju poziciju, podržavamo timski rad i međusobno uvažavanje svih uključenih u VERLAB d.o.o.

  Zakonitost ispitivanja

Svi uposlenici opredjeljeni su na stalna istraživanja, prepoznavanja i ispunjavanja zahtjeva svih relevantnih zakona, standarda i novih naučnih i zdravstvenih praksi, kako bi u svakom trenutku ponudili usluge i rezultate mjerenja na zadovoljstvo klijenata.

  Pouzdanost ispitivanja

Upravljanje aktivnostima se zasniva na analizi dokumentiranih činjenica o pouzdanosti rezultata naših ispitivanja, kako bi naše odluke bile kvalitetno donesene i predstavljale garanciju za daljnji kvalitetan rad.

  Kontinuirana edukacija i učenje

Stalna edukacija osoblja laboratorije u relevantnim oblastima, osigurava jedinstvo naših stručnih i naučnih djelovanja, a time i prepoznatljiv kvalitet usluga koje pružamo.

Upoznajte naš tim

1a
doc.dr.sc. Almir Badnjević
Direktor: 033/569-542
061/213-599
: 033/569-549
: almir@verlab.ba

CV
2a
Samira Ficić
Administrativno - racunovodstveni referent

:samira.ficic@verlab.ba
: 033/569-540
CV
3a
mr.sc. Lejla Gurbeta, dipl.ing.el.
Rukovodilac laboratorija
: lejla@verlab.ba
: 033/569-541
CV
4a
Dino Peštek
Mjeritelj: dino.pestek@verlab.ba
: 033/569-541
CV
;