Datum posljednje promjene: 30.09.2019.


Napomene:

a. Na spisku privatnih zdravstvenih ustanova se nalaze samo one zdravstvene ustanove koje su poslale dopis da posjeduju neko od mjerila iz zakonskog mjeriteljstva Bosne i Hercegovine, te s tim ispunile zakonsku obavezu. Sve ostale zdravstvene ustanove koje nisu navedene u Registru verifikacija zdravstvenih ustanova su se izjasnile da ne posjeduju niti jedno mjerilo iz zakonskog mjeriteljstva BiH. Na osnovu Zakona o mjeriteljstvu BiH (Službeni glasnik BiH br. 19/01) u članu 27., stav 5. definisano je: „O ispravnosti mjerila koja se nalaze u upotrebi dužni su se brinuti vlasnici mjerila ili njihovi korisnici.“ Svakako podsjećamo korisnike zdravstvenih ustanova da na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10), i dopune pravilnika objavljenog u Službenim novinama Federacije BiH broj 26., svaka zdravstvena ustanova ili privatna ordinacija, kao i određena javna mjesta, pored osnovne opreme moraju posjedovati defibrilator i EKG uređaj, što nije slučaj u navedenim privatnim zdravstvenim ustanovama koje su se izjasnile da ne posjeduju ništa od mjerila iz zakonskog mjeriteljstva BiH.

b. Sve javne zdravstvene ustanove na području Republike Srpske su izvršile zakonsku verifikaciju mjerila u zdravstvu od strane imenovane laboratorije Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine i to na osnovu godišnjeg centraliziranog postupka javnih nabavki sprovedenog od strane Fonda zdravstvenog osiguranja RS. Spisak verifikovanih privatnih zdravstvenih ustanova sa područja RS koje nisu u nadležnosti Fonda, se može pronaći kod imenovane laboratorije Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine.