Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini

O nama

Verifikacioni Laboratorij „Verlab“ d.o.o. jedan je od najopremljenijih laboratorija za verifikaciju i testiranje medicinske opreme u Evropi.

VERLAB je mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini.

Glavna djelatnost naše firme je verifikacija medicinske opreme sa funkcijom mjerenja i konsalting iz oblasti zdravstva.
Za našu firmu rade uposlenici specijalizovani i obučeni za poslovanje i rad sa pomenutom djelatnošću. To postižemo konstantnim školovanjem kroz posjete različitim edukacijskim seminarima iz oblasti mjeriteljstva i medicinskih tehnologija. U svrhu bolje uslužnosti prema kupcima, surađujemo i sa vanjskim saradnicima iz medicinske, biomedicinske i kompjuterske branše, koji daju svoj doprinos kroz prezentacije i edukacijska predavanja o standardima, mjeriteljstvu i medicinskim uredjajima.

Misija

Praestat cautela quam medela. (Bolje spriječiti nego liječiti)

 

Vizija

Postati nacionalni laboratorij koji će vršiti verifikaciju medicinske opreme u svim zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini.