Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini

Verifikacija defibrilatora

Firma Verlab d.o.o. obavlja verifikaciju mjerila u zdravstvu u skladu sa zakonskim propisima Bosne i Hercegovine, kao i po preporukama proizvođača medicinske i mjerne opreme. 

Defibrilator je po svojoj namjeni prenosivi uređaj za automatsku vanjsku defibrilaciju srca, odnosno uređaj za reanimaciju u slučaju trenutnog zatajenja srca. Putem defibrilatora se primjenjuju udari istosmjerne električne struje. Defibrilacija se primjenjuje za liječenje malignih, zloćudnih poremećaja srčanog ritma kao što su ventrikularna fibrilacija (VF) i ventrikularna tahikardija (VT) bez pulsa. Defibrilacija se izvodi pomoću defibrilatora. Defibrilatori moraju da budu konstruisani i izrađeni tako da se pri normalnim radnim uslovima obezbijedi zaštita od električnog udara, previsoke temperature, prašine i vode u kućište predmetnih mjerila.

 

Referentni uslovi za defibrilator:

 • napon napajanja: 220 -240 V AC, 50 Hz 

 • baterijsko napajanje
  • vrijeme punjenja baterije: do 5 h
 • ambijentalni uslovi za rad:
  • temperatura: od -10 do 45°C

 

Prilikom obavljanja verifikacije defibrilatora radnim etalonom, opsezi mjerenja koji se moraju provjeriti su sljedeći:

    -  izlazna energija :   (2, 10, 30, 70, 100, 200, 270, 300, 360) J

Granice dozvoljenih grešaka su:

 • 2J ± 1J
 • 70 J ± 5J
 • 200 do 360 J  ±10%

 

Ako je greška mjerenja u bilo kojem od navedenih slučajeva, u odnosu na maksimalno dozvoljenu grešku veća, tada mjerilo (u ovom slučaju defibrilator) ne smije biti korišteno, te se mora servisirati i ponovo verificirati.

 

Defibrilator mora imati na vidnom mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani natpisi i oznake, koji moraju biti jasni i dobro vidljivi u radnim uslovima i ispisani tako da se pri normalnom korištenju ne mogu izbrisati ili skinuti. Natpisi i oznake moraju biti na jednom od službenih jezika koji su u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

 

Natpisna pločica iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće elemente: 

 1. naziv proizvođača ili njegova oznaka
 2. serijski broj i godina proizvodnje
 3. oznaka tipa mjerila
 4. službena oznaka tipa mjerila