Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini

Verifikacija pedijatrijskih i neonatalnih inkubatora

Firma Verlab d.o.o. obavlja verifikaciju mjerila u zdravstvu u skladu sa zakonskim propisima Bosne i Hercegovine, kao i po preporukama proizvođača medicinske i mjerne opreme.

Pedijatrijski i neonatalni inkubator je medicinski uređaj koji osigurava kontrolisane životne uslove kao što su temperatura i vlažnost novorođenih i/ili bolesnih beba. Inkubator se sastoji od kućišta i ostale neophodne aparature za ostvarivanje normalnih životnih funkcija (monitor, setovi za doziranje, UV lampe, podloge za ležanje). Inkubator je uređaj koji se koristi u intezivnoj njezi novorođenih i bolesnih beba.
Pedijatrijski i neonatalni inkubatori moraju da budu konstruisani i izrađeni tako da se pri normalnim radnim uslovima obezbijedi zaštita od električnog udara, previsoke temperature, prašine i vode u kućište predmetnih mjerila.

Referentni uslovi za pedijatrijske i neonatalne inkubatore:

- napon napajanja: 220 - 240 V AC, 50 Hz
- ambijetalni uslovi:

  •  temperatura: 20 - 35°C
  •  pritisak: 600 hPa – 1060 hPa
  •  relativna vlažnost 10 - 95% bez kondenzacije.

Prilikom obavljanja verifikacije pedijatrijskih i neonatalnih inkubatora radnim etalonom, opsezi mjerenja koji se moraju provjeriti su sljedeći:

- temperatura zraka: od 13 do 42 °C
- temperatura kože: od 13 do 43 °C
- kisik: od 18 do 99 Vol.%
- relativna vlažnost: od 10 do 99%.
- masa: od 0 do 10 kg.

Granice dozvoljenih greški su:

- temperatura zraka: ± 0.8 °C
- temperatura kože: ± 0.3 °C
- kisik: ± 5 Vol.%
- relativna vlažnost: ± 10.%
- masa:

  •  ± 2% (za masu od 0 – 2 kg)
  •  ± 5% (za masu od 2 – 10 kg).

Ako je greška mjerenja u bilo kojem od navedenih slučajeva, u odnosu na maksimalno dozvoljenu grešku veća, tada mjerilo (u ovom slučaju pedijatrijski i neonatalni inkubator) ne smije biti korišteno, te se mora servisirati i ponovo verificirati.

Pedijatrijski i neonatalni inkubator mora imati na vidnom mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani natpisi i oznake, koji moraju biti jasni i dobro vidljivi u radnim uslovima i ispisani tako da se pri normalnom korištenju ne mogu izbrisati ili skinuti. Natpisi i oznake moraju biti na jednom od službenih jezika koji su u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Natpisna pločica iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće elemente:

1. naziv proizvođača ili njegova oznaka
2. serijski broj i godina proizvodnje
3. oznaka tipa mjerila
4. službena oznaka tipa mjerila.