Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini

Verifikacija respiratora

Firma Verlab d.o.o. obavlja verifikaciju mjerila u zdravstvu u skladu sa zakonskim propisima Bosne i Hercegovine, kao i po preporukama proizvođača medicinske i mjerne opreme.

Respirator ili medicinski ventilator je uređaj dizajniran na način da mehanički pokreće zrak za disanje u i iz pluća pacijenta, te da omogući mehanizam za disanje pacijentu koji fizički nije u stanju da diše (nedovoljno diše).
Respiratori moraju da budu konstruisani i izrađeni tako da se pri normalnim radnim uslovima obezbijedi zaštita od električnog udara, previsoke temperature, prašine i vode u kućište predmetnih mjerila.
Respiratori su uređaji koji se uglavnom koriste u zdravstvenim ustanovama na odjeljenima za intenzivnu njegu, kućnu njegu, hitnu medicinu, kao i za vrijeme anestezije (kao sastavni dio anesteziološke mašine).

Referentni uslovi rada respiratora su:

- ulazni napon: 220 - 240 V AC, 50 Hz
- (12 – 24) V DC interna baterija (ako je respirator sa baterijom)

  •  Vrijeme punjenja < 6 h
  •  vrijema rada baterije za respirator minimalno 1h
  •  vrijeme rada baterije za respirator i kompresor je minimalno 30 min

- 12 – 24 V DC eksterna baterija (ako je respirator sa baterijom)

  •  Vrijema rada baterije za respirator maksimalno 7 h
  •  Vrijeme rada baterije za kompresor i respiratora je maksimalno 2 h.

- koncentracija zraka i kisika: (18 – 100) Vol %
- trenutni zračni pritisak (ukoliko je model kod kojeg se vrijednost unosi ručno).

Prilikom obavljanja verifikacije respiratora radnim etalonom, opsezi mjerenja koji se moraju provjeriti su sljedeći:

- niski protok:                           od -60 do 40 L/min
- visoki protok:                         od -300 do 200 L/min
- izlazni pritisak respiratora:         od 60 do 140 cmH2O
- volumen:                               od -1.00 do 4.00 L

Granice dozvoljene greške su:

- protok:                               ± 10% od očitanja
- izlazni pritisak respiratora:      ± 5% očitanja
- volumen                             ± 10% očitanja

Ako je greška mjerenja u bilo kojem od navedenih slučajeva, u odnosu na maksimalno dozvoljenu grešku veća, tada mjerilo (u ovom slučaju respirator) ne smije biti korišteno, te se mora servisirati i ponovo verificirati.

Respiratori moraju imati na vidnom mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani natpisi i oznake, koji moraju biti jasni i dobro vidljivi u radnim uslovima i ispisani tako da se pri normalnom korištenju ne mogu izbrisati ili skinuti. Natpisi i oznake moraju biti na jednom od službenih jezika koji su u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Natpisna pločica iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće elemente:

1. naziv proizvođača ili njegova oznaka
2. serijski broj i godina proizvodnje
3. oznaka tipa mjerila
4. službena oznaka tipa mjerila.