Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini

Verifikacija terapeutskih ultrazvuka

Firma Verlab d.o.o. obavlja verifikaciju mjerila u zdravstvu u skladu sa zakonskim propisima Bosne i Hercegovine, kao i po preporukama proizvođača medicinske i mjerne opreme.

Terapeutski ultrazvučni uređaji omogućavaju snimanja određenih struktura unutar tijela pacijenta. Terapeutski ultrazvučni uređaj se primjenjuje kod kroničnih degenerativnih bolesti, ozljeda ligamenata, bolnog i zakočenog ramena, radijalnog i ulnarnog epicondilitisa itd. Terapeutski ultrazvuci se sastoje od sonde, odašiljača generatora impulsa, kompenzacijskog pojačala, upravljačke jedinice za fokusiranje, digitalnog procesora i sistema za prikaz.
Terapeutski ultrazvuci moraju da budu konstruisani i izrađeni tako da se pri normalnim radnim uslovima obezbijedi zaštita od električnog udara, previsoke temperature, prašine i vode u kućište predmetnih mjerila.
Terapeutski ultrazvuci su uređaji koji se koriste u medicini prvenstveno kao terapijsko sredstvo.

Referentni uslovi za terapeutski ultrazvuk:

- napon napajanja: 220-240 V AC, 50 Hz
- ambijetalni uslovi:

  •  temperatura: 20 - 28°C
  •  relativna vlažnost: 20 - 80%.

Prilikom obavljanja verifikacije terapeutskog ultrazvuka radnim etalonom, opseg mjerenja koji se mora provjeriti je sljedeći:

  • Frekventni opseg mjerenja: 2 - 13 MHz.

Granica dozvoljene greške je:

  •  ± 0.165 W.

Ako je greška mjerenja u bilo kojem od navedenih slučajeva, u odnosu na maksimalno dozvoljenu grešku veća, tada mjerilo (u ovom slučaju terapeutski ultrazvuk) ne smije biti korišteno, te se mora servisirati i ponovo verificirati.

Terapeutski ultrazvuk mora imati na vidnom mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani natpisi i oznake, koji moraju biti jasni i dobro vidljivi u radnim uslovima i ispisani tako da se pri normalnom korištenju ne mogu izbrisati ili skinuti. Natpisi i oznake moraju biti na jednom od službenih jezika koji su u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Natpisna pločica iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće elemente:

1. naziv proizvođača ili njegova oznaka
2. serijski broj i godina proizvodnje
3. oznaka tipa mjerila
4. službena oznaka tipa mjerila.