Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini

Firma Verlab d.o.o. obavlja verifikaciju mjerila u zdravstvu u skladu sa zakonskim propisima Bosne i Hercegovine, kao i po preporukama proizvođača medicinske i mjerne opreme.

Pacijent monitor je uređaj koji se koristi za praćenje fizioloških parametara kao što su naprimjer: EKG, mjerenje tjelesne temperature, respiracije, neinvazivnog mjerenja krvnog pritiska, saturacije, kapnografije, srčanog volumena, invazivnog mjerenja krvnog pritiska i mjerenja različitih plinova u krvi (CO2, NO2, O2, i ostale).
Pacijent monitori se koriste u intezivnoj njezi, neonatalnoj i pedijatrijskoj intezivnoj njezi, te u operacionim salama, kako bi medicinskom osoblju konstantno bile dostupne informacije o stanju pacijenta.
Pacijent monitori moraju da budu konstruisani i izrađeni tako da se pri normalnim radnim uslovima obezbijedi zaštita od električnog udara, previsoke temperature, prašine i vode u kućište predmetnih mjerila.

Referentni uslovi za pacijent monitore:

- napon napajanja: 220 - 240 V AC, 50 Hz
- baterijski napon: (12 – 24) V
- ambijetalni uslovi za rad:

 •  temperatura: 10 - 40°C
 •  relativna vlažnost 15 - 95%

Prilikom obavljanja verifikacije pacijent monitora radnim etalonom, opsezi mjerenja koji se moraju provjeriti su sljedeći:

 •  brzina otkucaja u vremenskom intervalu od 1 min. iznosi: 15 – 300 bpm
 •  EKG parametri – po uputama iz Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za elektrokardiograf
 •  respiracija: 0 – 150 brpm
 •  neinvazivni krvni pritisak: od 10 do 270 mmHg
 •  invazivni krvni pritisak: od -50 do 300 mmHg
 •  Senzor temperature kože tijela: od 30 do 43°C. 
 •  standardni SpO2: 0-100%. 
 •  CO2: 0-99 mmHg,
 •  koncentracije gasova:

                - CO2: 0-30%
                - O2: 0-100%.

Granice dozvoljenih greški su: 

 •  brzina otkucaja u vremenskom intervalu od 1 min.: ± 2%
 •  Greške za EKG parametre – po uputama iz Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za elektrokardiograf
 •  respiracija: ± 2%
 •  neinvazivni krvni pritisak: ± 5 mmHg
 •  invazivni krvni pritisak: ± 1 mmHg
 •  temperatura: ± 0.3 °C 
 •  standardni SpO2: 
  •  statička tačnost za opseg 70-100% iznosi: ± 2% (djeca/odrasli)
  •  statička tačnost za opseg 70-100% iznosi: ± 3% (novorođenčad)
  •  dinamička tačnost za opseg 70-100% iznosi: ± 3% 
  •  brzina impulsa: ± 3bpm (statička), ± 5 bpm (dinamička)
 •  CO2: 
  •  ± 2 mmHg, za opseg od 0 – 38 mmHg
  •  ± 5% od očitanja + 0.08% za svaki mmHg, za opseg 39 – 99 mmHg
  •  Respiracija: ± 1 brpm, za opseg od 0 – 70 brpm
  •  Respiracija: ± 2 brpm, za opseg od 71 – 120 brpm
  •  Respiracija: ± 3 brpm, za opseg od 121 – 190 brpm
 •  koncentracije gasova:
 •  CO2: 
  •  ± 0.1% za koncentraciju 0-1%
  •  ± 0.2% za koncentraciju 1-5%
  •  ± 0.3% za koncentraciju 5-7%
  •  ± 0.5%za koncentraciju 7-10%
 •  O2:
  •  ± 1% za koncentraciju 0-25%
  •  ± 2% za koncentraciju 25-80%
  •  ± 3% za koncentraciju 80-100%

Ako je greška mjerenja u bilo kojem od navedenih slučajeva, u odnosu na maksimalno dozvoljenu grešku veća, tada mjerilo (u ovom slučaju pacijent monitor) ne smije biti korišteno, te se mora servisirati i ponovo verificirati.

Pacijent monitor mora imati na vidnom mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani natpisi i oznake, koji moraju biti jasni i dobro vidljivi u radnim uslovima i ispisani tako da se pri normalnom korištenju ne mogu izbrisati ili skinuti. Natpisi i oznake moraju biti na jednom od službenih jezika koji su u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Natpisna pločica iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće elemente:

1. naziv proizvođača ili njegova oznaka
2. serijski broj i godina proizvodnje
3. oznaka tipa mjerila
4. službena oznaka tipa mjerila.