Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini

Verlab uspješno završio postupak akreditiranja po zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013

 

Untitled

Dana 01.06.2017. godine, izdavanjem Rješenja o odobravanju akreditacije i Certifikatom o akreditaciji broj IN-123-01 od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, Verlab je potvrdio usklađenost sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 17020:2013 kao inspekcijsko tijelo tipa A u pogledu osposobljenosti za obavljanje inspekcije u području mjernih uređaja mjerila krvnog pritiska.

Detaljan opis područja i opsega akreditacije nalazi se u dodatku akreditacije.