Legenda: - verifikovano   | - djelimično verifikovano (u toku postupak verifikacije)   | - istekla verifikacija   | - nije nikad verifikovano

 • Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

 • Psihijatrijska bolnica Jagomir
 • Opća bolnica "Prim. dr Abdulah Nakaš"

 • Dom zdravlja Hadžići
 • Dom zdravlja Vogošća
 • Dom zdravlja Novo Sarajevo
 • Dom zdravlja Novi Grad
 • Dom zdravlja Trnovo
 • Dom zdravlja Stari Grad
 • Dom zdravlja Ilijaš
 • Dom zdravlja Centar
 • Dom zdravlja Ilidža
 • Dom zdravlja- Specijalističke službe
 • Zavod za medicinu rada KS
 • Zavod za Hitnu medicinsku pomoć
 • Zavod za sportsku medicinu
 • Zavod za zaštitu zdravlja
 • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju
 • Zavod za liječenje bolesti ovisnosti
 • Zavod za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUP-a KS
 • PJU Gerontološki centar
 • JZU Ambulanta Hreša

 • Poliklinika SaNaSa
 • Ambulanta FDS
 • Privatna zdravstvena ustanova MHS
 • Internistička ordinacija Dr Šida Kasumagić
 • Poliklinika Mimo Medical
 • Plava Poliklinika Sarajevo
 • Kardiološki centar Dr Ismet Pezo
 • Poliklinika Mesihović
 • Poliklinika Eurofarm
 • Poliklinika Dr Nabil
 • Centar za estetsku hirurgiju "Naša mala klinika"
 • Pedijatrijska ordinacija Dr Nermina Sarajevo
 • Chicago Vien Institute Sarajevo
 • Poliklinika Svjetlost
 • Minerva Medica
 • Poliklinika Oxy Sarajevo
 • Poliklinika Medicus
 • Poliklinika Kardiocentar Sarajevo
 • Poliklinika Karabeg
 • Poliklinika Atrijum
 • Poliklinika Bosanes
 • Internistička ordinacija Dr Jelić
 • Privatna fizijatrijska ordinacija "RAS"
 • Poliklinika Dr. Kozarić
 • TMP Društvo za zapošljavanje
 • Bahceci Health Services Sarajevo
 • D.Med Healthcare BH D.O.O.
 • Privatna ordinacija za Fizijatriju Zubčević
 • Internistička ordinacija Dr Avdija Bašić
 • Pedijatrijska ordinacija Suncokret
 • Privatna ordinacija Praxis
 • Alea Dr Kandić
 • Poliklinika Dr Gežo
 • Poliklinika New Life
 • Poliklinika FM
 • Privatna zdravstvena ustanova Moja klinika Sarajevo
 • Poliklinika Sunce - Agram
 • Privatna zdravstvena ustanova Ginekološka ordinacija Maya
 • Privatna zdravstvena ustanova Estetski centar Farah
 • Centar za srce – Dr Mirsad Kacila
 • Specijalna bolnica Dr Solaković
 • Banja Terme Ilidža
 • Centar za fizikalnu medicinu i akupunkturu – Prof.dr. Dijana Avdić
 • Zavod za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost „Mehmedbašić“
 • Poliklinika Sara Vita
 • Poliklinika Šabanović
 • Privatna internistička ordinacija „Prof.dr.Amra Macić-Džanković“
 • Privatna internistička ordinacija „Dr. Mačkić“
 • Poliklinika Dr.Odobašić
 • Privatna ordinacija glanduralne i opšte hirurgije Dr. Kapetanović
 • Ustanova socijalne zaštite Park Vogošća
 • Poliklinika Srce Sarajeva
 • Internistička ordinacija Dr Harun Bilalović
 • Mesut d.o.o. Sarajevo Centar
 • Privatna internistička ordinacija "Dr. Enisa Hodžić"
 • Sporticus Medicinski centar
 • Internističko kardiološka ordinacija "Dr Vedad Mujačić"
 • Poliklinika "Dr. Al Tawil"

 • Kantonalna bolnica "Dr Irfan Ljubijankić" Bihać
 • JZU Opća bolnica Sanski Most

 • Dom zdravlja Sanski Most
 • Dom zdravlja Bosanski Petrovac
 • Dom zdravlja Velika Kladuša
 • Dom zdravlja Bosanska Krupa
 • Dom zdravlja Ključ
 • Dom zdravlja Cazin
 • Dom zdravlja Bihać
 • Dom zdravlja Bužim

 • Ordinacija Dr.Šahinović
 • Poliklinika Muminović
 • Poliklinika Medica
 • Poliklinika MedicoOral
 • Lječilište Gata Bihać
 • Privatna zdravstvena ustanova Alfa Bihać
 • Grupna privatna praksa za ginekologiju i pedijatriju Dr.Karabeg
 • Internističko-kardiološka ordinacija Dr. Pajalić - Dr. Fuad P.

 • Županijska bolnica Orašje

 • Dom zdravlja Orašje
 • Dom zdravlja Domaljevac-Šamac
 • Dom zdravlja Odžak

 • Univerzitetski klinički centar Tuzla

 • Opća bolnica “dr. Mustafa Beganović” Gračanica

 • Dom zdravlja Gračanica
 • Dom zdravlja Gradačac
 • Dom zdravlja Srebrenik
 • Dom zdravlja Čelić
 • Dom zdravlja Banovići
 • Dom zdravlja Kalesija
 • Dom zdravlja Kladanj
 • Dom zdravlja Sapna
 • Dom zdravlja Živinice
 • Dom zdravlja Dr. Mustafa Šehović Tuzla
 • Dom zdravlja Teočak
 • Dom zdravlja Lukavac
 • Dom zdravlja Doboj Istok

 • Poliklinika Medic centar dr.Bajramović
 • Poliklinika Vaše zdravlje
 • Lječilište Aqua Bristol
 • JZU Banja Ilidža Gradačac
 • Plava poliklinika Tuzla
 • Ginekološka poliklinika Korak do života
 • Ordinacija opšte medicine Medicus
 • Ordinacija interne medicine Dr. Salihbašić, Gračanica
 • Privatna ordinacija interne medicine Dr.Rizah Delić
 • Privatna ordinacija „Salus“
 • Poliklinika „Mediscan“
 • Poliklinika Azabagić
 • Internističko - kardiološka ordinacija VitaCor
 • Centar za srce BH Tuzla
 • Poliklinika Medical Irac
 • Grupna privatna praksa "Dr Jahić" Kardiovaskularni centar, Tuzla
 • Kardiocentar "Terzić"
 • Poliklinika Life'm
 • Poliklinika Dr. Alabajči

 • Kantonalna bolnica Zenica
 • Opća bolnica Tešanj

 • Dom zdravlja Maglaj
 • Dom zdravlja Visoko
 • Dom zdravlja Zavidovići
 • Dom zdravlja Olovo
 • Dom zdravlja Breza
 • Dom zdravlja Usora
 • Dom zdravlja Vareš
 • Dom zdravlja sa poliklinikom Izudin Mulabećirović
 • Dom zdravlja Zenica
 • Dom zdravlja Žepče
 • Dom zdravlja Kakanj
 • Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu ZE-Do Kantona

 • Poliklinika Medicom Zenica
 • Aquaterm Olovo
 • Poliklinika Medicus Jelah Tešanj
 • Ljekarska ordinacija Huskić
 • Poliklinika Intermed Kakanj
 • Privatna zdravstvena ustanova Prima Zenica
 • Poliklinika Sunce Zenica
 • Poliklinika Dr.Šabić Zenica
 • Specijalistička ordinacija „Dr.Aida“
 • Poliklinika Nejra
 • Privatna specijalistička ordinacija Dr. Samija Omerović Maglaj
 • Poliklinika "Dr. Strika"

 • Kantonalna bolnica Goražde

 • Dom zdravlja Prača
 • Dom zdravlja Ustikolina
 • Dom zdravlja Dr.Isak Samokovlija Goražde

 • Poliklinika Eurofarm
 • Ordinacija Dr.Adrović
 • Privatna ginekološka ordinacija Dr.Šehić

 • Hrvatska bolnica "Dr fra Mato Nikolić" Nova Bila
 • JU Bolnica Travnik
 • Opća bolnica Jajce
 • Opća bolnica Bugojno

 • Dom zdravlja Kiseljak
 • Dom zdravlja Travnik
 • Dom zdravlja Fojnica
 • Dom zdravlja Vitez
 • Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje
 • Dom zdravlja Novi Travnik
 • Dom zdravlja Busovača
 • Dom zdravlja Kreševo
 • Dom zdravlja Donji Vakuf
 • Dom zdravlja Jajce
 • Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba - Bakovići
 • Dom zdravlja Bugojno

 • Lječilište Reumal Fojnica
 • Poliklinika Eho Kiseljak
 • Pedijatrijska ordinacija dr.Sakiba Imanić Travnik
 • Naš dom Travnik
 • Ordinacija Dr.Čaluk
 • Privatna praksa Psihoterapija Travnik
 • Poliklinika Mahmutbegović
 • Internistička ordinacija - Dr. Nazira Smailbegović
 • Poliklinika MEDICAL CENTAR

 • Sveučilišna klinička bolnica Mostar

 • Opća bolnica Konjic
 • Kantonalna bolnica Dr.Safet Mujić Mostar

 • Dom zdravlja Jablanica
 • Dom zdravlja Prozor - Šćipe
 • Dom zdravlja Čitluk
 • Dom zdravlja Ravno
 • Dom zdravlja Stolac
 • Dom zdravlja Neum
 • Dom zdravlja Stari Grad
 • Dom zdravlja Konjic
 • Dom zdravlja Mostar
 • Dom zdravlja Rama Prozor

 • Poliklinika Arbor Vitae
 • Poliklinika "Hipokrat"
 • Medical d.o.o Mostar
 • Poliklinika Vitalis
 • Poliklinika H
 • Poliklinika "ENDO PLUS"
 • Poliklinika Hadžihusejnović

 • Dom zdravlja Posušje
 • Dom zdravlja Ljubuški
 • Dom zdravlja Čapljina
 • Dom zdravlja Grude
 • Dom zdravlja Široki Brijeg

 • Županijska bolnica "Dr.Fra Mihovil Sučić" Livno

 • Dom zdravlja Glamoč
 • Dom zdravlja Livno
 • Dom zdravlja Drvar
 • Dom zdravlja Kupres
 • Dom zdravlja Tomislavgrad

 • Poliklinika Perić Tomislavgrad

 • Zdravstveni centar Brčko

 • Privatna zdravstvena ustanova Pro vita Medica
 • Privatna internistička ordinacija Alfa