Verifikacija defibrilatora

November 24, 20190

Defibrilator je po svojoj namjeni prenosivi uređaj za automatsku vanjsku defibrilaciju srca, odnosno uređaj za reanimaciju u slučaju trenutnog zatajenja srca. Defibrilator je medicinski uređaj koji se koristi u hitnim situacijama i kao takav mora da radi u skladu sa definisanim performansama svaki put.

Ispitivanje performansi defibrilatora izvodi se u skladu sa odredbama Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za defibrilatore, Službeni glasnik BiH br. 75/14.

Defibrilatori se provjeravaju po parametru IZLAZNA ENERGIJA, i to u opsegu: (2, 10, 30, 70, 100, 200, 270, 300, 360) J, a granice dozvoljenih grešaka su:

  • 2J ± 1J
  • 70 J ± 5J
  • 200 do 360 J ±10%

Ako je greška mjerenja veća u odnosu na maksimalno dozvoljenu grešku mjerilo se označava kao neusklađeno i ne smije biti korišteno. Isto se upućuje na servis, nakon kojeg se radi ponovna verifikacija performansi defibrilatora.

Verifikacija defibrilatora u laboratoriji Verlab radi se sa radnim etalonom Fluke Biomedical Impulse 7000 DP, a nakon verifikacije dobija se pismeni izvještaj sa detaljima grešaka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

ID No: 4201943670005
Tax No: 201943670005
Bank Account No.:1610000112180026
(Raiffeisen bank)

OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Working Hours:
Mon – Fri, 08:00 – 16:30

GET IN TOUCHVerlab Social links
Follow our work on social platforms

Your  proposals and suggestions for improvement

All interested parties have the right to submit proposals and suggestions for improvement, objections or complaints to any segment of our work via e-mail: info@verlab.ba, and the manner of handling negotiations / complaints is in accordance with the procedure VL-PR-12 .

© Copyright 2014 by Verlab d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.