Verifikacija EKG uređaja

November 24, 20190

Elektrokardiograf (EKG uređaj) je po svojoj namjeni uređaj koji se primjenjuje u medicinskoj dijagnostici za registraciju i snimanje električnih talasa koji su proizvod aktivnosti srca.

Elektrokardiogrami koji su proizvod elektrokardiografije su važni čimbenici dijagnosticiranja mnogiih bolesti, te elektrokardiografi moraju da rade u skladu sa definisanim performansama u svakom trenutku.

Ispitivanje performansi elektrokardiografa izvodi se u skladu sa odredbama Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za elektrokardiograf, Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 75/14.

U skladu s odredbama Pravilnika, performanse EKG uređaja provjeravaju se po parametrima:

  • AMPLITUDA NAPONSKOG SIGNALA izražena u mv, u opsegu 0.5, 1.0, 1.5 ili 2.0 mV, a granice dozvoljenih grešaka su ± 5%,
  • BRZINA OTKUCAJA U VREMENSKOM INTERVALU OD 1 MIN, i to u opsegu 30, 40, 60, 80, 90, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 210, 220, 240, 260, 270, 280, 300, a granice dozvoljene greške su ± 2% u odnosu na zadanu vrijednost.

Ako je greška mjerenja u bilo kojem od navedenih slučajeva, u odnosu na maksimalno dozvoljenu grešku veća, mjerilo se označava kao neusklađeno, te ne smije biti korišteno. Isto se upućuje na servis, nakon kojeg se radi ponovna verifikacija performansi EKG uređaja.

Verifikacija elektrokardiografa, u laboratoriji Verlab, vrši se sa radnim etalonom Fluke Biomedical ProSim 6/8, a nakon verifikacije dobija se pismeni izvještaj sa detaljima grešaka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

ID No: 4201943670005
Tax No: 201943670005
Bank Account No.:1610000112180026
(Raiffeisen bank)

OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Working Hours:
Mon – Fri, 08:00 – 16:30

GET IN TOUCHVerlab Social links
Follow our work on social platforms

Your  proposals and suggestions for improvement

All interested parties have the right to submit proposals and suggestions for improvement, objections or complaints to any segment of our work via e-mail: info@verlab.ba, and the manner of handling negotiations / complaints is in accordance with the procedure VL-PR-12 .

© Copyright 2014 by Verlab d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.