Politika osiguravanja nepristrasnosti, povjerljivosti i objektivnosti

December 30, 20200

Verifikacioni Laboratorij „VERLAB“ d.o.o. (u nastavku VERLAB) odlučio se za implementaciju sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima Standarda EN ISO/IEC 17020 radi osiguravanja kvaliteta usluga koje obavlja u okviru registrovanih djelatnosti. Opredjeljenje za politiku kvaliteta u poslovanju shvatamo kao način djelovanja i rada kojim kreiramo dugoročno zadovoljstvo svih koji sarađuju ili će sarađivati sa nama, ugled u javnosti, povjerenje partnera, te prepoznatljivost, pouzdanost i poslovnu izvrsnost.

Ključne vrijednosti u poslovanju unutar VERLAB-a su: nepristrasnost i nezavisnost, povjerljivost, profesionalnost, objektivnost, sigurnost, pouzdanost, izvrsnost, te orijentacija na ljudski potencijal. Rukovodstvo VERLAB-a  prepoznalo je  značaj osiguravanja nepristrasnosti, povjerljivosti i objektivnosti  i prilikom pružanja usluga u okviru registrovanih djelatnosti za klijente i zbog toga se kontinuirano provode mjere kojim se štiti nepristrasnost i objektivnost preženih usluga, kao i povjerljivost podataka proisteklim iz pružanja ovih usluga. 

Rukovodstvo VERLAB-a ne dozvoljava da komercijalni, finansijski ili drugi pritisci kompromituju nepristrasnost, objektivnost i povjerljivosti aktivnosti koji se sprovode unutar VERLAB-a te poduzima akcije kojima se osigurava da svi uposlenici postupaciju nepristrasno i nezavisno u sprovođenju svih aktivnosti na temelju pravila struke i objektivnih pokazatelja, u skladu sa propisima. 

U cilju sprječavanja sukoba interesa u postupku pružanja usluga  angažuju se  osobe koje ni na koji način nisu povezane sa zainteresiranom stranom, ako nema druge mogućnosti ta osoba se dodatno provjerava tako da ne postoji izloženost bilo kojoj vrsti pritiska koji bi mogao imati utjecaj na nepristrasnost.

Svi podaci, informacije i saznanja, do kojih se dođe u toku obavljanja poslova i svog poslovnog odnosa sa zainteresiranim stranama, u VERLAB-u se tretiraju kao poslovna i profesionalna tajna, te se sa istima postupa na taj način. 

Osoblje VERLAB-a je upoznato preko sistema upravljanja kvalitetom o važnosti nepristrastnosti, objektivnosti i povjerljivosti podataka te sukobu interesa i obavezali su se da će se pridržavati mjera za sprečavanje ovih pojava. Također su dužni da čuvaju podatke o poslovnoj tajni prema važećem Poslovniku kvaliteta i Etičkim kodeksom. 

 

Rukovodstvo Verlab-a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

ID No: 4201943670005
Tax No: 201943670005
Bank Account No.:1610000112180026
(Raiffeisen bank)

OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Working Hours:
Mon – Fri, 08:00 – 16:30

GET IN TOUCHVerlab Social links
Follow our work on social platforms

Your  proposals and suggestions for improvement

All interested parties have the right to submit proposals and suggestions for improvement, objections or complaints to any segment of our work via e-mail: info@verlab.ba, and the manner of handling negotiations / complaints is in accordance with the procedure VL-PR-12 .

© Copyright 2014 by Verlab d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.