Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini

 

Firma Verlab d.o.o. obavlja verifikaciju mjerila u zdravstvu u skladu sa zakonskim propisima Bosne i Hercegovine, kao i po preporukama proizvođača medicinske i mjerne opreme.

Perfuzori su medicinski uređaji koji se koriste za unos tekućina, lijekova ili hranjivih tvari u krvni sistem pacijenta, tj. predstavljaju automatski sistem za mjerenje volumena u jedinici vremena (protoka). Omogućuju potpunu kontrolu doziranja lijekova i tekućina koji se ubrizgavaju pacijentima. Perfuzori su namijenjeni za intravenoznu, intraarterijsku, epiduralnu ili potkožnu isporuku tečnosti.
Perfuzori moraju da budu konstruisani i izrađeni tako da se pri normalnim radnim uslovima obezbijedi zaštita od električnog udara, previsoke temperature, prašine i vode u kućište predmetnih mjerila.

Referentni uslovi za perfuzore:

- napon napajanja: 220 - 240 V AC, 50 Hz
- baterijski napon: (12 – 24) V DC.

  •  minimalno vrijeme rada baterije na maksimalnom protoku je 3 h. 
  •  vrijeme punjenja baterije < 10 h.

Prilikom obavljanja verifikacije perfuzora radnim etalonom, opseg mjerenja zadanog volumena u jedinici vremena (protoka) koji se mora provjeriti je sljedeći:

- od 0.1 do 99.9 mL/h.

Granice dozvoljene greške je:

- Postavljeni (zadani) volumen u jedinici vremena ne smije biti veći od ± 2%.

Ako je greška mjerenja u bilo kojem od navedenih slučajeva, u odnosu na maksimalno dozvoljenu grešku veća, tada mjerilo (u ovom slučaju perfuzora) ne smije biti korišteno, te se mora servisirati i ponovo verificirati.

Perfuzor mora imati na vidnom mjestu natpisnu pločicu na kojoj su ispisani natpisi i oznake, koji moraju biti jasni i dobro vidljivi u radnim uslovima i ispisani tako da se pri normalnom korištenju ne mogu izbrisati ili skinuti. Natpisi i oznake moraju biti na jednom od službenih jezika koji su u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Natpisna pločica iz stava 1. ovog člana sadrži sljedeće elemente:

1. naziv proizvođača ili njegova oznaka
2. serijski broj i godina proizvodnje
3. oznaka tipa mjerila
4. službena oznaka tipa mjerila.