HomeCategory

Verifikacija mjerila krvnog pritiska

Šta je krvni pritisak? Krvni pritisak je sila kojom krv djeluje na stjenke krvnih žila, a stvara se radom srca kao pumpe. Pri svakom izbacivanju krvi iz srca (sistola), pritisak se povisuje, a kod ulijevanja krvi u srce (dijastola), pritisak se snižava. Stoga se mjere dvije vrijednosti krvnoga pritiska, gornja (sistolički) i donja vrijednost (dijastolički)....

Pacijent monitor je uređaj koji se koristi za praćenje fizioloških parametara kao što su naprimjer: EKG, mjerenje tjelesne temperature, respiracije, neinvazivnog mjerenja krvnog pritiska, saturacije, kapnografije, srčanog volumena, invazivnog mjerenja krvnog pritiska i mjerenja različitih plinova u krvi (CO2, NO2, O2, i ostale). Pacijent monitori se koriste u intezivnoj njezi, neonatalnoj i pedijatrijskoj intezivnoj njezi,...

Perfuzori su medicinski uređaji koji se koriste za unos tekućina, lijekova ili hranjivih tvari u krvni sistem pacijenta, tj. predstavljaju automatski sistem za mjerenje volumena u jedinici vremena (protoka). Perfuzori su namijenjeni za intravenoznu, intraarterijsku, epiduralnu ili potkožnu isporuku tečnosti i omogućuju potpunu kontrolu doziranja lijekova i tekućina koji se ubrizgavaju pacijentima, i kao takvi...

Anesteziološka mašina je medicinski uređaj dizajniran da obezbjedi tačno i kontinuirano snabdijevanje medicinskih gasova (kao što su kisik i azotni oksid – oksidul) u mješavini sa preciznom koncentracijom anestezioloških gasova (kao što je isofluranil i sevofluran/sevoran). Mješavina gasova se dalje isporučuje pacijentu pri kontrolisanom pritisku i protoku, te anesteziološke mašine moraju da rade u skladu...

Dijalizni uređaj je medicinski uređaj koji se koristi za hemodijalizu kako bi očistili krv i izvršili balansiranje njegovih sastojaka. Uređaji za dijalizu imaju tri važne funkcije: da odstranjuju otpadne tvari iz krvi, da pumpaju krv i prati njeno cirkulisanje, te da kontrolišu krvni pritisak i količinu tečnosti odstranjene iz organizma i kao takvi moraju da...

Terapeutski ultrazvučni uređaji su medicinski uređaji koji omogućavaju snimanje određenih struktura unutar tijela pacijenta. Terapeutski ultrazvučni uređaj se primjenjuje kod kroničnih degenerativnih bolesti, ozljeda ligamenata, bolnog i zakočenog ramena, radijalnog i ulnarnog epicondilitisa i mnogih drugih bolesti i kao takav mora da radi u skladu sa definisanim performansama svaki put. Ispitivanje performansi terapeutskih ultrazvuka izvodi...

Pedijatrijski i neonatalni inkubator je medicinski je uređaj koji se koristi u intezivnoj njezi novorođenih i bolesnih beba. Pedijatrijski i neonatalni inkubator je medicinski uređaj koji osigurava kontrolisane životne uslove kao što su temperatura i vlažnost novorođenih i/ili bolesnih beba, te ti uslovi mora da budu konstantni. Ispitivanje performansi pedijatrijskih i neonatalnih inkubatora izvodi se...

Elektrokardiograf (EKG uređaj) je po svojoj namjeni uređaj koji se primjenjuje u medicinskoj dijagnostici za registraciju i snimanje električnih talasa koji su proizvod aktivnosti srca. Elektrokardiogrami koji su proizvod elektrokardiografije su važni čimbenici dijagnosticiranja mnogiih bolesti, te elektrokardiografi moraju da rade u skladu sa definisanim performansama u svakom trenutku. Ispitivanje performansi elektrokardiografa izvodi se u...

Respirator ili medicinski ventilator je uređaj koji omogućava mehanizam za disanje pacijentu koji fizički nije u stanju da diše (nedovoljno diše). Respiratori se koriste u jedinicama intenzivne njege za pacijente koji su u kritičnom stanju, te kao takav mora da radi u skladu sa definisanim performansama svaki put. Ispitivanje performansi respiratora izvodi se u skladu...

Defibrilator je po svojoj namjeni prenosivi uređaj za automatsku vanjsku defibrilaciju srca, odnosno uređaj za reanimaciju u slučaju trenutnog zatajenja srca. Defibrilator je medicinski uređaj koji se koristi u hitnim situacijama i kao takav mora da radi u skladu sa definisanim performansama svaki put. Ispitivanje performansi defibrilatora izvodi se u skladu sa odredbama Pravilnika o mjeriteljskim...

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

ID No: 4201943670005
Tax No: 201943670005
Bank Account No.:1610000112180026
(Raiffeisen bank)

OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Working Hours:
Mon – Fri, 08:00 – 16:30

GET IN TOUCHVerlab Social links
Follow our work on social platforms

Your  proposals and suggestions for improvement

All interested parties have the right to submit proposals and suggestions for improvement, objections or complaints to any segment of our work via e-mail: info@verlab.ba, and the manner of handling negotiations / complaints is in accordance with the procedure VL-PR-12 .

© Copyright 2014 by Verlab d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.