Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

EMPIR projekat

Magnetna rezonanca (MRI), koja se koristi u rutinskoj kliničkoj upotrebi, tradicionalno koristi kvalitativne pristupe. Takvi pristupi su jednostavni i moćni, ali im nedostaju i klinička specifičnost i dosljednost za razliku od slika stečenih na različitim skenerima u različito vrijeme. Ovaj se efekt primjećuje između različitih vremenskih tačaka na pojedinačnim skenerima u jednoj instituciji. To je problematično za veće studije poput kliničkih ispitivanja i treninga umjetne inteligencije.

Kvantitativni MRI (qMRI) to rješava formiranjem slika na osnovu fizičkih parametara, ali postoji potreba za provjerom valjanosti i usporedbom trenutnih pristupa, kao i za testnim artefaktima i odgovarajućim smjernicama najbolje prakse za njihovu upotrebu.

Koncept ovog projekta je razviti sljedive, dobro okarakterizirane ispitne objekte za qMRI mjerne veličine i koristiti ih za razvoj poboljšanih QA i mjeriteljstva za qMRI metode u trenutnoj kliničkoj primjeni, demonstrirajući to u međunarodnom ispitivanju na više mjesta. Verlab je vodeći partner u razvoju kodeksa prakse za poboljšanje osiguranja kvaliteta i mjeriteljstva.

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.