Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

Proizvodi

NAŠIPROIZVODI

Danas je stvaranje, distribucija i manipulacija informacijama važna kulturna i ekonomska aktivnost i osnova većine poboljšanja. Stalni razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) rezultira povećanom upotrebom ovih tehnologija u svakodnevnoj medicinskoj praksi i mijenja način pružanja i kvaliteta zdravstvene zaštite. Širom svijeta zdravstveni sistemi suočavaju se s velikim problemima s post-tržišnim nadzorom medicinskih proizvoda (MD). Prije nekoliko godina prepoznali smo ovaj problem i razvili softversko rešenje koje omogućava praćenje procesa održavanja i procjene medicinskih uređaja u zdravstvenim ustanovama.

Softver je dizajniran u skladu sa standardom ISO / IEC 9126 za osiguranje kvaliteta da bi ga moglo koristiti tehničko osoblje u zdravstvenoj ustanovi, ali za laksi minotirng od strane administrativnog osoblja u zdravstvenoj ustanovi.
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2019/04/img-callback.png

Naši proizvodieVerlab

Softver eVerlab je digitalna platforma koja omogućava pregled i upravljanje rezultata i evidencije verifikacije medicinskih uređaja namijenjenih zdravstvenim organizacijama za podršku u procesu zakonskih verifikacija.

Naši proizvodieLab

Softver eLab je nepristran, pristup zasnovan na dokazima za vođenje i održavanje principa integriteta i transparentnog rada i omogućava laboratorijama da upravljaju svim aspektima svog svakodnevnog poslovanja u skladu sa EN ISO 17000.

Naši proizvodiAI Ekspertni sistemi

AI Ekspertni sistemi zasnovani na umjetnoj inteligenciji, testirani u našoj bazi podataka koji sadrže velike podatke generirane od strane zdravstvenog sistema i nadgledanja medicinskih uređaja nakon stavljanja na tržište. Njegova je funkcija rješavanje uobičajenih izazova povezanih s održivošću zdravstvenih sistema.
VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.