Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

NAŠE USLUGEVerifikacija i ispitivanje
medicinskih uređaja

Zakonska verifikacija
Ispitivanje kvaliteta
Ispitivanje sigurnosti i performansi
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Inspekcija parametara sigurnosti i performansi medicinskih uređaja sa mjernom funkcijom

BAS EN ISO / IEC 17020 akreditovana laboratorija vrši verifikacije medicinskih uređaja u skladu sa podzakonskim aktima zakonskog mjeriteljskog okvira u zemlji. Laboratorija vrši 3 vrste verifikacija: prvu, redovnu i vanrednu.

Verifikacija, ispitivanje, praćenje i kontrola kvaliteta u dentalnoj radiologiji

Ovlašteni tehnički servis vrši verifikaciju, ispitivanje i kontrolu kvaliteta intraoralnih i panoramskih dentalnih uređaja. Pružamo vizuelni pregled i ispitivanje zračenja, tačnost kilovolta (kVp), tačnost tajmera, vjerovatnoću izloženosti i procenu programa kontrole kvaliteta lokacije. Tehnički servis vrši 3 vrste verifikacija: početnu, redovnu i vanrednu.

Tehnička podrška za ispitivanje medicinskih uređaja

Podržavamo certificiranu organizaciju imenovanu za provođenje postupaka ocjenjivanja usaglašenosti medicinskih uređaja kako bi se utvrdila usklađenost s propisima, standardima, tehničkim specifikacijama, šemama verifikacije ili ugovorima, bilo da se radi o naprednom testiranju inovativnih medicinskih uređaja ili ispitivanju funkcionalnosti i sigurnosti već odobrenih medicinskih uređaja.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

KONTAKTZatražite uslugu!

  NADLEŽNE INSTITUCIJE

  https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/ieee.png
  https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/ifmbe.png
  https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/eambes.png
  https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/logo2.png
  https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/logo9.png
  https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/logo4.png
  https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/logoisbih-e1622110141398.jpg
  https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/logo3.png
  https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/almbih.png
  VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
  Ferhadija 27,
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  ID br: 4201943670005
  PDV br: 201943670005
  Broj bankovnog računa:1610000112180026
  (Raiffeisen Bank)

  Naše lokacijeGdje nas pronaći?
  https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

  Radno vrijeme:
  Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

  PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
  Pratite naš rad na društvenim platformama

  Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

  Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

  © Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.