Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

Ko smo mi

Integritet. Izvrsnost. Inovacija.

Verlab je kompanija sa sjedištem u Jugoistočnoj Evropi koja se bavi biomedicinskim i kliničkim inženjeringom. Surađujemo s međunarodnim organizacijama i nacionalnim regulatornim tijelima. Osnovne aktivnosti u Verlabu su verifikacija medicinskih uređaja s mjernom funkcijom koji su dio zakonskog mjeriteljstva u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu u Bosni, razvoj digitalnih platformi za zdravstvenu zaštitu i pružanje konsultacija u oblasti biomedicinskog i kliničkog inženjerstva.

U Verlabu postoje tri organizacijske jedinice:

  • Imenovana laboratorija za poslove verifikacije medicinskih uređaja sa mjernom funkcijom
  • Centar za istraživanje i inovacije

Laboratorija za poslove verifikacije medicinskih uređaja sa mjernom funkcijom  imenovana je od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu u Bosni i Hercegovini. Medicinski uređaji sa mjernom funkcijom za koje se obavljaju poslovi verifikacije su: EKG uređaji, defibrilatori, pacijent monitori, inkubatori za pedijatrijske i neonatalne pacijente, anesteziološki aparati, respiratori, infuzomati i perfuzori, terapeutski ultrazvučni uređaji, dijalizni aparati i uređaj za mjerenje krvnog pritiska. Laboratorija za poslove verifikacije medicinskih uređaja sa mjernom funkcijom je akreditovano inspekcijsko/kontrolno tijelo prema zahtjevima standarda BAS EN ISO 17020. Akreditacija je izvršena od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine.

Tehnički servis za dentalnu radiologiju autoriziran je od strane Drzavne regulatorne agencije za radijacijsku/radijacionu sigurnost/bezbjednost u skladu sa Zakonom o radijacijskoj i nuklearnoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Tehnički servis je akreditovan prema zahtjevima BAS EN ISO / IEC 17020 standarda od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine.

Verlabovih pet osnovnih vrijednosti – nepristranost, objektivnost, integritet, izvrsnost i inovativnost – više su od samo riječi. Oni su temelj naše kulture. Ovi principi nas vode u našem zajedničkom radu na unapređenju kvaliteta zaštite u zdravstvenom sektoru.

Kroz naš Centar za istraživanje i inovacije radimo na istraživanjima usmjerenim ka unapređenju efikasne, na dokazima utemeljene verifikacije i ispitivanja medicinskih uređaja.

verifikacija11
verifikacija10
verifikacija9
verifikacija8
verifikacija7
verifikacija6
verifikacija5
verifikacija4
verifikacija3
verifikacija2
verifikacija1

Vizija

Biti vodeći pružatelj usluga u nadzoru nad medicinskim uređajima u Evropi.

Misija

Podržati zdravstvene ustanove u razvoju kvalitetnih usluga poboljšanjem pouzdanosti, preciznosti i sigurnosti medicinskih uređaja.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
NAŠ TIM

UPOZNAJTE
NAŠ TIM

Uposlenike smatramo našim najvećim resursom. Zapošljavamo biomedicinske inženjere sa magistarskim i doktorskim diplomama i kontinuirano ulažemo u izgradnju svoje stručnosti za unapređenje izvrsnosti.

Naši zaposlenici nagrađeni su sa IFMBE nagrada za kliničko inženjerstvo za istaknuti doprinos članka koji unapređuje globalno polje kliničkog inženjerstva sa uticajem na zdravstvene usluge čovečanstva.
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/hands.jpg

NADLEŽNE INSTITUCIJE

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/ieee.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/ifmbe.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/eambes.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/logo2.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/logo9.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/logo4.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/logoisbih-e1622110141398.jpg
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/logo3.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/almbih.png
VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

ID No: 4201943670005
Tax No: 201943670005
Bank Account No.:1610000112180026
(Raiffeisen bank)

OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Working Hours:
Mon – Fri, 08:00 – 16:30

GET IN TOUCHVerlab Social links
Follow our work on social platforms

Your  proposals and suggestions for improvement

All interested parties have the right to submit proposals and suggestions for improvement, objections or complaints to any segment of our work via e-mail: info@verlab.ba, and the manner of handling negotiations / complaints is in accordance with the procedure VL-PR-12 . General business conditions are available here.

© Copyright 2014 by Verlab d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.