Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

Ko smo mi

Integritet. Izvrsnost. Inovacija.

Verlab je kompanija sa sjedištem u Jugoistočnoj Evropi koja se bavi biomedicinskim i kliničkim inženjeringom. Surađujemo s međunarodnim organizacijama i nacionalnim regulatornim tijelima. Osnovne aktivnosti u Verlabu su verifikacija i ispitivanje medicinskih uređaja, razvoj digitalnih platformi za zdravstvenu zaštitu i pružanje konsultacija u oblasti biomedicinskog i kliničkog inženjerstva.

U Verlabu postoje tri organizacijske jedinice:

  • Akreditirani nacionalni referentni laboratorij za verifikaciju medicinskih uređaja
  • Ovlašteni tehnički servis za dentalnu radiologiju
  • Centar za istraživanje i inovacije

Laboratorij za verifikaciju medicinskih uređaja imenovan je od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine kao Nacionalna referentna laboratorija za zakonsku verifikaciju EKG uređaja, defibrilatora, monitora pacijenta, inkubatora za novorođenčad, aparata za anesteziju, mehaničkog ventilatora, infuzionih i perfuzijskih pumpi, terapijskog ultrazvuka aparat za dijalizu i uređaj za mjerenje krvnog pritiska. Laboratorij je akreditiran u skladu sa BAS EN ISO / IEC 17020 standardom od strane Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine za verifikaciju medicinskih uređaja.

Tehnički servis u dentalnog radiologiji ovlastila je državna regulatorna agencija Bosne i Hercegovine za zračenje i nuklearnu sigurnost za vršenje kvalitetne procjene dentalnih radioloških uređaja – intraoralnih i panoramskih dentalnih uređaja. Naš tehnički servis je u procesu akreditacije prema BAS EN ISO / IEC 17020 standardu od strane Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine za ocjenu kvaliteta stomatoloških radioloških uređaja.

Verlabovih pet osnovnih vrijednosti – nepristranost, objektivnost, integritet, izvrsnost i inovativnost – više su od samo riječi. Oni su temelj naše kulture. Ovi principi nas vode u našem zajedničkom radu na unapređenju kvaliteta zaštite u zdravstvenom sektoru.

Kroz naš Centar za istraživanje i inovacije ubrzavamo istraživanje i dublje kopamo u svojoj težnji ka unapređenju efikasne, na dokazima utemeljene, verifikacije i ispitivanja medicinskih uređaja, kao i stanja na globalnom tržištu.

verifikacija11
verifikacija10
verifikacija9
verifikacija8
verifikacija7
verifikacija6
verifikacija5
verifikacija4
verifikacija3
verifikacija2
verifikacija1

Vizija

Biti vodeći pružatelj usluga u nadzoru nad medicinskim uređajima u Evropi.

Misija

Podržati zdravstvene ustanove u razvoju kvalitetnih usluga poboljšanjem pouzdanosti, preciznosti i sigurnosti medicinskih uređaja.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
NAŠ TIM

UPOZNAJTE
NAŠ TIM

Uposlenike smatramo našim najvećim resursom. Zapošljavamo biomedicinske inženjere sa magistarskim i doktorskim diplomama i kontinuirano ulažemo u izgradnju svoje stručnosti za unapređenje izvrsnosti.

Naši zaposlenici nagrađeni su sa IFMBE nagrada za kliničko inženjerstvo za istaknuti doprinos članka koji unapređuje globalno polje kliničkog inženjerstva sa uticajem na zdravstvene usluge čovečanstva.
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/hands.jpg

NADLEŽNE INSTITUCIJE

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/ieee.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/ifmbe.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/eambes.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/logo2.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/logo9.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/logo4.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/logoisbih-e1622110141398.jpg
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/logo3.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/almbih.png
VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.