Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo
KLJUČNE VRIJEDNOSTI

Nepristrasnost, povjerljivost
i objektivnost

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/title_bg-1280x854.jpg

Ključne poslovne vrijednosti u VERLAB-u su: nepristranost i neovisnost, povjerljivost, profesionalnost, objektivnost, sigurnost, pouzdanost, izvrsnost i orijentacija na ljudski potencijal. VERLAB je prepoznao značaj osiguranja nepristranosti, povjerljivosti i objektivnosti u pružanju usluga u okviru registrovanih aktivnosti za klijente i stoga se kontinuirano vodi računa da se sve aktivnosti obavljaju u cilju zaštite nepristranosti i objektivnosti pruženih usluga, kao i povjerljivost podataka proizašla iz takvih.

Uprava VERLAB-a ne dozvoljava komercijalne, finansijske ili druge pritiske koji bi ugrozili nepristranost, objektivnost i povjerljivost aktivnosti koje se provode u VERLAB-u

i samostalno obavljanje svih aktivnosti na osnovu profesionalnih pravila i objektivnih pokazatelja u skladu sa propisima.

U VERLAB-u se svi podaci, informacije i znanje stečeni tokom poslovanja i poslovnog odnosa sa zainteresiranim stranama tretiraju kao poslovna i profesionalna tajna.

Osoblje VERLAB-a informirano je kroz sistem upravljanja kvalitetom o važnosti nepristranosti, objektivnosti i povjerljivosti podataka i sukoba interesa i obavezani su da će se pridržavati mjera za sprečavanje ovih pojava. Oni su takođe dužni čuvati podatke o poslovnoj tajni u skladu sa važećim poslovnikom i etičkim kodeksom.

SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM

Certifikati

Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, za pružanje usluga verifikacije medicinskih uređaja sa funkcijom mjerenja.

Akreditovano inspekcijsko/kontrolno tijelo prema zahtjevima standarda BAS EN 17020 od strane Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine (BATA).

Sistem upravljanja kvalitetom certificiran prema zahtjevima standarda BAS EN 9001 od strane Bureau Veritas (UKAS Management Systems).

Ovlašteni tehnički servis za dentalnu radiologiju od strane  Državne regulatorne agencije za radijacijsku/radijacionu i nuklearnu sigurnost/bezbjednost.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.