Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo
KLJUČNE VRIJEDNOSTI

Nepristrasnost, povjerljivost
i objektivnost

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/title_bg-1280x854.jpg

Ključne poslovne vrijednosti u VERLAB-u su: nepristranost i neovisnost, povjerljivost, profesionalnost, objektivnost, sigurnost, pouzdanost, izvrsnost i orijentacija na ljudski potencijal. VERLAB je prepoznao značaj osiguranja nepristranosti, povjerljivosti i objektivnosti u pružanju usluga u okviru registrovanih aktivnosti za klijente i stoga se kontinuirano vodi računa da se sve aktivnosti obavljaju u cilju zaštite nepristranosti i objektivnosti pruženih usluga, kao i povjerljivost podataka proizašla iz takvih.

Uprava VERLAB-a ne dozvoljava komercijalne, finansijske ili druge pritiske koji bi ugrozili nepristranost, objektivnost i povjerljivost aktivnosti koje se provode u VERLAB-u

i samostalno obavljanje svih aktivnosti na osnovu profesionalnih pravila i objektivnih pokazatelja u skladu sa propisima.

U VERLAB-u se svi podaci, informacije i znanje stečeni tokom poslovanja i poslovnog odnosa sa zainteresiranim stranama tretiraju kao poslovna i profesionalna tajna.

Osoblje VERLAB-a informirano je kroz sistem upravljanja kvalitetom o važnosti nepristranosti, objektivnosti i povjerljivosti podataka i sukoba interesa i obavezani su da će se pridržavati mjera za sprečavanje ovih pojava. Oni su takođe dužni čuvati podatke o poslovnoj tajni u skladu sa važećim poslovnikom i etičkim kodeksom.

VIŠE OD POSLOVANJA

Certifikati

Metrološki laboratorij, kojeg je imenovao Institut za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije mjernih instrumenata u zdravstvenoj zaštiti u oblasti medicinskih instrumenata sa mjernom funkcijom u Bosni i Hercegovini.

Akreditirana laboratorija Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine (BATA), u skladu sa standardom BAS EN ISO / IEC 17020: 2013, za obavljanje inspekcija u području mjerenja krvnog pritiska, defibrilatora i terapijskih ultrazvučnih uređaja.

Ovlašteni laboratorij, od strane Bureau Veritas (UKAS Management Systems), u skladu sa BAS EN ISO 9001: 2015 standardom za obavljanje zdravstvenih pregleda mjernih instrumenata.

Ovlašteni tehnički servis za dentalnu radiologiju od strane Državne regulatorne agencije za jonizirajuću i nuklearnu sigurnost.

bt_bb_section_top_section_coverage_image
VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.