Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo
PREMA ZAKONSKIM OKVIRIMA

Verifikacija
i ispitivanje

Nepristrasna, utemeljena na dokazima i nezavisna verifikacija i ispitivanje medicinskih uređaja.
DIGITALNE PLATFORME

Kutak
za klijente

Pregled rezultata zakonske verifikacije i ispitivanja medicinskih uređaja uz digitalnu platformu eVerlab.
ISKUSTVO I ZNANJE

Naučno
i tehničko

Radite ili želite da radite u polju biomedicinskog i kliničkog inžinjeringa? Naši stručnjaci Vam stoje na raspolaganju.
PREMA ZAKONSKIM OKVIRIMA

Verifikacija
i ispitivanje

Nepristrasna, utemeljena na dokazima i nezavisna verifikacija i ispitivanje medicinskih uređaja.
DIGITALNE PLATFORME

Kutak
za klijente

Pregled rezultata zakonske verifikacije i ispitivanja medicinskih uređaja uz digitalnu platformu eVerlab.
ISKUSTVO I ZNANJE

Naučno
i tehničko

Radite ili želite da radite u polju biomedicinskog i kliničkog inžinjeringa? Naši stručnjaci Vam stoje na raspolaganju.
ZAKONSKA VERIFIKACIJA

Imenovana laboratorija za poslove verifikacije medicinskih uređaja sa mjernom funkcijom

Verifikacija medicinskih uređaja sa mjernom funkcijom u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu u Bosni i Hercegovini
BUDUĆE PERSPEKTIVE

Naučnoistraživački institut Verlab

Biomedicinski inžinjering | Medicinski uređaji | Vještačka inteligencija
GDJE VAM MOŽEMO POMOĆI

NAŠA STRUČNOST
I USLUGE

Naša strast je naša vodilja u potrazi za unapređenjem efikasne, na dokazima utemeljene verifikacije i ispitivanja medicinskih uređaja, kao i globalnog nadzora na tržištu.
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/hands.jpg
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/img-main.png
RASTEMO SA NAŠIM KLIJENTIMA

NAŠE VRIJEDNOSTI
I POSVEĆENOST

Verlabovih pet osnovnih vrijednosti – nepristranost, objektivnost, integritet, izvrsnost i inovativnost – više su od samo riječi. Oni su temelj naše kulture. Ovi principi vode nas kroz zajednički rad na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite.

Integritet

Izvrsnost

Inovacija

PROJEKTI

NAŠ ANGAŽMAN

KONTAKTIRAJTE NAS

ZA USLUGE
PROIZVOD

NAŠE ISKUSTVO
I IZVRSNOST

012345678900123456789001234567890+

Više od 300 privatnih i javnih zdravstvenih ustanova

0123456789001234567890012345678900123456789001234567890+

Testirano više od 12000 medicinskih uređaja

012345678900123456789001234567890+

Više od 100+ stručnih, tehničkih i naučnih publikacija

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2019/04/img-callback.png

NADLEŽNE INSTITUCIJE

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/ieee.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/ifmbe.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/eambes.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/logo2.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/logo9.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/logo4.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/logoisbih-e1622110141398.jpg
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/04/logo3.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/almbih.png
VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.