Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

eDSS

Klasifikacija stepena kliničke slike i predikcija terapije kod pacijenata sa virusnim infekcijama: COVID-19 slučaj

KANTON SARAJEVO

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE, I MLADE

[eDSS] – Klasifikacija stepena kliničke slike i predikcija terapije kod pacijenata sa virusnim infekcijama: COVID-19 slučaj

Razvojno-istraživački projekt koji ima za cilj razvoj kliničkog sistema odlučivanja za klasifikaciju stepena kliničke slike i predikcija terapije kod pacijenata sa virusnim infekcijama. Ovaj projekt je nastavak rada istraživača sa Farmaceutskog fakulteta koji je dobio financiranje Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade u okviru  prethodnog poziva. Projekt doprinosi jačanju naučno-istraživačkog kapaciteta osoblja i studenata Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji će biti u mogućnosti da podrže implementaciju i korištenje ovog i sličnih inovativnih sistema kliničkog odlučivanja u  dijagnostici i liječenju pacijenata u zdravstvenom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine.

Planirana dužina trajanja projekta je 24 mjeseci, a projektni tim čini 13 članova, od čega su 5 istraživača sa Farmaceutskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 istraživač predstavnik privrednog sektora sa iskustvom rada u zdravstvenom sektoru i 2 istraživača sa Univerziteta u Warwicku, Velika Britanija i Univerziteta Western.

Partneri na projektu 

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2022/12/2812-1.jpg
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2022/12/logo1b-1.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2022/12/2812-2.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2022/12/slika28122022.jpg

Projekat je definiran u oblasti razvoja ekspertnih sistema zasnovanih na umjetnoj inteligenciji koji će biti sastavni dio budućih sistema zdravstvene zaštite. Tema projekta je unapređenje dijagnostičkih procedura za ranu klasifikaciju stepena kliničke slike kod virusne infekcije COVID-19.

Aktivnosti

Regrutacija pacijenata i prikupljanje uzoraka

Koordinator
Opća bolnica Tešanj

Predprocesiranje baze podataka

Koordinator
Verlab

Kreiranje ekspertnog sistema zasnovanog na vješračkoj inteligenciji

Koordinator
Farmaceutski fakultet Unvierziteta u Sarajevu

Saznaj više o primjeni vještačke inteligencije u zdravstvu

Umjetna inteligencija u medicinskim uređajima

Umjetna inteligencija u zdravstvu 

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.