Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

eDSS

Klasifikacija stepena kliničke slike i predikcija terapije kod pacijenata sa virusnim infekcijama: COVID-19 slučaj

KANTON SARAJEVO

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE, I MLADE

[eDSS] – Klasifikacija stepena kliničke slike i predikcija terapije kod pacijenata sa virusnim infekcijama: COVID-19 slučaj

Razvojno-istraživački projekt koji ima za cilj razvoj kliničkog sistema odlučivanja za klasifikaciju stepena kliničke slike i predikcija terapije kod pacijenata sa virusnim infekcijama. Ovaj projekt je nastavak rada istraživača sa Farmaceutskog fakulteta koji je dobio financiranje Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade u okviru  prethodnog poziva. Projekt doprinosi jačanju naučno-istraživačkog kapaciteta osoblja i studenata Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji će biti u mogućnosti da podrže implementaciju i korištenje ovog i sličnih inovativnih sistema kliničkog odlučivanja u  dijagnostici i liječenju pacijenata u zdravstvenom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine.

Planirana dužina trajanja projekta je 24 mjeseci, a projektni tim čini 13 članova, od čega su 5 istraživača sa Farmaceutskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1 istraživač predstavnik privrednog sektora sa iskustvom rada u zdravstvenom sektoru i 2 istraživača sa Univerziteta u Warwicku, Velika Britanija i Univerziteta Western.

Partneri na projektu 

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2022/12/2812-1.jpg
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2022/12/logo1b-1.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2022/12/2812-2.png
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2022/12/slika28122022.jpg

Projekat je definiran u oblasti razvoja ekspertnih sistema zasnovanih na umjetnoj inteligenciji koji će biti sastavni dio budućih sistema zdravstvene zaštite. Tema projekta je unapređenje dijagnostičkih procedura za ranu klasifikaciju stepena kliničke slike kod virusne infekcije COVID-19.

Aktivnosti

Regrutacija pacijenata i prikupljanje uzoraka

Koordinator
Opća bolnica Tešanj

Predprocesiranje baze podataka

Koordinator
Verlab

Kreiranje ekspertnog sistema zasnovanog na vješračkoj inteligenciji

Koordinator
Farmaceutski fakultet Unvierziteta u Sarajevu

Saznaj više o primjeni vještačke inteligencije u zdravstvu

Umjetna inteligencija u medicinskim uređajima

Umjetna inteligencija u zdravstvu 

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

ID No: 4201943670005
Tax No: 201943670005
Bank Account No.:1610000112180026
(Raiffeisen bank)

OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Working Hours:
Mon – Fri, 08:00 – 16:30

GET IN TOUCHVerlab Social links
Follow our work on social platforms

Your  proposals and suggestions for improvement

All interested parties have the right to submit proposals and suggestions for improvement, objections or complaints to any segment of our work via e-mail: info@verlab.ba, and the manner of handling negotiations / complaints is in accordance with the procedure VL-PR-12 . General business conditions are available here.

© Copyright 2014 by Verlab d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.