Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

Centar za istraživanje i razvoj

BUDUĆE PERSPEKTIVEIskustvo i znanje
Tehničko i naučno

Naši kompetentni, visokoobrazovani i iskusni stučnjaci će vam pomoći u unapređenju vlastitih poslovnih planova. Pružamo tehničko savjetovanje u području biomedicinskog inžinjeringa s posebnim naglaskom na klinički inžinjering koji se odnosi na medicinske uređaje.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

KONTAKTZatražite uslugu!


  VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
  Ferhadija 27,
  71000 Sarajevo
  Bosna i Hercegovina

  ID br: 4201943670005
  PDV br: 201943670005
  Broj bankovnog računa:1610000112180026
  (Raiffeisen Bank)

  Naše lokacijeGdje nas pronaći?
  https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

  Radno vrijeme:
  Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

  PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
  Pratite naš rad na društvenim platformama

  Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

  Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

  © Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.