Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo
HomeAuthor

KONKURS za izbor člana upravnog odbora „Naučnoistraživačkiog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/12/slicica-800x640.jpg

Datum: 08.03.2024. Broj: 171-1/24   Na osnovu odredaba člana 24 stav (1) Statuta „Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“ broj 841-21 od 23.12.2021.godine, Osnivač „Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“ objavljuje: KONKURS za izbor člana UPRAVNOG ODBORA „Naučnoistraživačkiog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/12/slicica-800x640.jpg

Datum: 08.03.2024. Broj: 171/24   Na osnovu odredaba člana 24 stav (1) Statuta „Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“ broj 841-21 od 23.12.2021. godine, Osnivač „Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“ objavljuje: KONKURS za izbor člana NADZORNOG ODBORA „Naučnoistraživačkiog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske...

WhatsApp Image 2023-07-07 at 12.49.02 (3) (002)

Danas smo imali čast ugostiti gospodina Sebahattina Cay-a, direktora Global Testing Laboratory-a, jedne od najvećih laboratorija u Turskoj i strateškog partnera Turske Vlade, u našem Verlab Laboratoriju. Na našem sastanku postignut je izvanredan dogovor o potpisivanju Memoranduma o razumijevanju (MoU) i uspostavljanju zajedničke suradnje na nizu projekata. Ova saradnja će omogućiti razmjenu znanja, tehnologije i...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/12/slicica-800x640.jpg

Danas, 20. maja, obilježava se Svjetski dan mjeriteljstva, dan koji nam pruža priliku da se prisjetimo važnosti preciznog mjerenja i njegovog utjecaja na svakodnevni život. Ovaj dan je prilika da se istakne važnost uloge mjeriteljstva u razvoju nauke, tehnologije i industrije. U Verlabu smo ponosni što svojim radom doprinosimo kvaliteti mjerenja medicinskih uređaja u zdravstvenim...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/12/slicica-800x640.jpg

Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini, izvršila je postupak verifikacije u Privatnoj specijalističkoj ordinaciji Dr. Aida. Ovim je  Privatna specijalistička ordinacija Dr. Aida ispunila zakonsku obavezu verifikacije svojih mjerila  za...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/12/slicica-800x640.jpg

Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini, izvršila je postupak verifikacije u PZU Poliklinika “Eho” . Ovim je PZU Poliklinika “Eho” ispunila zakonsku obavezu verifikacije svojih mjerila  za 2023. godinu, te...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/12/slicica-800x640.jpg

Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini, izvršila je postupak verifikacije u Domu zdravlja Drvar. Ovim je Dom zdravlja Drvar ispunio zakonsku obavezu verifikacije svojih mjerila  za 2023. godinu, te time...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/12/slicica-800x640.jpg

Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini, izvršila je postupak verifikacije u Poliklinici Medicom Zenica. Ovim je Poliklinika Medicom ispunila zakonsku obavezu verifikacije svojih mjerila  za 2023. godinu, te time pokazala...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/12/slicica-800x640.jpg

Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini, izvršila je postupak verifikacije u Domu zdravlja Žepče . Ovim je Dom zdravlja Žepče ispunio zakonsku obavezu verifikacije svojih mjerila  za 2023. godinu, te...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/12/slicica-800x640.jpg

Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini, izvršila je postupak verifikacije u Domu zdravlja Prozor Šćipe. Ovim je Dom zdravlja Prozor Šćipe ispunio zakonsku obavezu verifikacije svojih mjerila  za 2023. godinu,...

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

ID No: 4201943670005
Tax No: 201943670005
Bank Account No.:1610000112180026
(Raiffeisen bank)

OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Working Hours:
Mon – Fri, 08:00 – 16:30

GET IN TOUCHVerlab Social links
Follow our work on social platforms

Your  proposals and suggestions for improvement

All interested parties have the right to submit proposals and suggestions for improvement, objections or complaints to any segment of our work via e-mail: info@verlab.ba, and the manner of handling negotiations / complaints is in accordance with the procedure VL-PR-12 . General business conditions are available here.

© Copyright 2014 by Verlab d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.