Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo
HomeCategory

Uspješno završen postupak proširenja akreditacije u skladu sa zahtjevima BAS EN ISO/IEC 17020

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/06/slicica-800x640.jpg

Akreditacija predstavlja formalni dokaz osposobljenosti ocijenjenog laboratorija za obavljanje poslova iz područja za koje se akredituje prema međunarodno priznatim standardima. Uvođenjem standarda kvalitete, te potvrđivanjem o ispješnoj implementaciji istog, Verlab potvrđuje tehničku kompetetnost svog osoblja, adekvatnost opreme, kao i objektivnost i nepristrastnost usluga koje izvršava. Već više od 6 godina, Verlab djeluje kao inspekcijsko tijelo...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/06/slicica-800x640.jpg

Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini, izvršila je postupak djelimične verifikacije u Kantonalnoj bolnici Zenica . Ovim je Kantonalna bolnica Zenica ispunila djelimičnu zakonsku obavezu verifikacije svojih mjerila  za 2021....

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/06/slicica-800x640.jpg

Kao član upravnog odbora Divizije za klinički ižinjering pri Međunarodnog federaciji za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini, Direktor Verlab-a, prof. dr. Almir Badnjević, moderirat će webinar koji će se održati 30. juna, 2021. godine. Webinar okuplja istaknute  i profesionalnce koji će pričati o inovacijama u oblasti zdravstvene tehnologije koje su posebnu ekspanziju...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/06/slicica-800x640.jpg

Čast i zadovoljstvo podijeliti informaciju da će se naredne tri godine raditi na implementaciji novog europskog projekta koji će realizirati tim istraživačko-razvojnog centra u Verlabu. Od samog osnivanja u Verlabu se njeguje kultura stvaranja, propitivanja i usavršavanja putem istraživanja i dodatnog obrazovanja. Istraživanja uposlenika Verlaba, te istraživanja na kojima se radi unutar Verlaba, provode se...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/06/slicica-800x640.jpg

Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini, izvršila je postupak verifikacije u ZU Dom zdravlja Glamoč . Ovim je ZU Dom zdravlja Glamoč ispunila zakonsku obavezu verifikacije svojih mjerila  za 2021....

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/06/slicica-800x640.jpg

Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini, izvršila je postupak verifikacije u Lječilištu “Reumal” Fojnica . Ovim je Lječilište “Reumal” Fojnica ispunilo zakonsku obavezu verifikacije svojih mjerila  za 2021. godinu, te...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/06/slicica-800x640.jpg

Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini, izvršila je postupak verifikacije u ZU Dom zdravlja Jablanica. Ovim je ZU Dom zdravlja Jablanica ispunila zakonsku obavezu verifikacije svojih mjerila  za 2021. godinu,...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/06/slicica-800x640.jpg

Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini, izvršila je postupak verifikacije u Općoj bolnici Bugojno. Ovim je Opća bolnica Bugojno ispunila zakonsku obavezu verifikacije svojih mjerila  za 2021. godinu, te time...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/06/slicica-800x640.jpg

Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini, izvršila je postupak verifikacije u ZU Dom zdravlja Teočak. Ovim je ZU Dom zdravlja Teočak ispunila zakonsku obavezu verifikacije svojih mjerila  za 2021. godinu,...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/06/slicica-800x640.jpg

Mjeriteljska laboratorija, imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH, za pružanje usluga ispitivanja i verifikacije etalona i mjerila u zdravstvu u oblasti medicinskih instrumenata sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini, izvršila je postupak verifikacije u ZU Dom zdravlja Kupres. Ovim je ZU Dom zdravlja Kupres ispunila zakonsku obavezu verifikacije svojih mjerila  za 2021. godinu,...

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.