Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

BiH domaćin velikog svjetskog događaja

13 Maja, 2016

 

Učešće na naučnim i stručnim skupovima, te objavljivanje radova odavno je važan preduslov za napredak u karijeri svim naučnim radnicima. Zahvaljujući Društvu za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini, zainteresovani za oblast elektrotehnike, medicine, farmacije, mašinstva, prirodnomatematičkih nauka, stomatologije, biologije, hemije i srodnih oblasti, više ne moraju ići izvan naše države s ciljem profesionalnog usavršavanja i predstavljanja svog rada.

Razmjena iskustava sa kolegama, rasprave o aktuelnim temama, objavljivanje radova, prezentiranje rezultata istraživanja i donošenje smjernica vezanih za razvoj određenih oblasti neki su od benefita učešća na naučnim skupovima. Naučni radnici i studenti iz BiH sada imaju priliku učestvovati na jednom od najznačajnijih naučnih skupova u jugoistočnoj Europi, i to upravo u Sarajevu.

Riječ je o Međunarodnoj konferenciji o medicinskom i biološkom inžinjeringu, koja će biti održana u martu 2017. godine, a okupit će neke od najpriznatijih i najpoznatijih naučnika iz cijelog svijeta.

– Odlazak u inostranstvo na slične događaje gotovo uvijek podrazumjeva velika ulaganja, te smo odlučili da zapravo mi budemo mjesto susreta naučnika, istraživača i studenata zainteresovanih za ove oblasti i da mi organizujemo jedan izuzetno kvalitetan, svjetski događaj, upravo u BiH – kaže Almir Badnjević, predsjednik Organizacionog odbora.

Projekat je podržala Međunarodna federacija za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE), Institut inžinjera elektrike i elektronike (IEEE), a radovi će biti publikovani preko Springer Nature baza, što dodatno potvrđuje kredibilitet ovog događaja u svijetu.

Poziv za dostavljanje radova je otvoren, a više informcija može biti pronađeno na zvaničnoj web stranici www.cmbebih.com.

 

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.