Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

TAIEX regionalna radionica o biomedicinskom inženjerstvu

TAIEX - Tehnička pomoć i razmjena informacija - nudi peer-to-peer tehničku pomoć i usmjerenu podršku između javnih stručnjaka u državama članicama EU i zemljama susjedstva i proširenja.

TAIEX projekt pod nazivom Regionalna radionica o biomedicinskom inženjerstvu koordiniralo je Društvo medicinskog i biološkog inženjerstva Bosne i Hercegovine. Projekt se odvijao 2018. godine, a stručnjaci kompanije Verlab sudjelovali su na nekoliko radionica, uključujući biomedicinske signale i sisteme, medicinsku fiziku i biosenzore.

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.