Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

CMBEBIH 2021

29 Novembra, 2020

Zadovoljstvo nam je da najavimo 4. Međunarodnu konferenciju za medicinski i biološki inženjering u Bosni i Hercegovini koja ce se održati u periodu 21. – 23. april 2021. godine u Mostaru.

Ovaj značajni naučni događaj Društvo organizuje u suradnji s partnerima iz akademije, a to su Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci i Farmaceutski fakultet Sveučilišta u Mostaru.

Shodno epidemiološkoj situaciji izazvanoj zbog pandemije COVID-19 konferenciju organizujemo uživo, ali i putem online platforme.

Kao i prethodnih godina, ovo je projekat koji ima značajnu međunarodnu podršku organizacija poput Springera koji radi publikaciju svih prihvaćenih radova. Također, konferencija je podržana od strane IFMBE, IEEE i EAMBES.

Omogućeno je aktivno i pasivno učesce na konferenciji. Za sve koji žele uzeti aktivno učešće na konferenciji, u vidu objavljivanja naučnog rada, poziv za radove je otvoren do 30.12.2020. godine. Pasivno učešće podrazumijeva prisustvo sesijama i događajima na konferenciji, a svi zainteresovani se mogu prijaviti putem www.cmbebih.com.

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.