Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

CMBEBIH – Najveća naučna konferencija u SEE regiji iz oblasti biomedicinskog inžinjeringa

28 Septembra, 2016

Sarajevo će u martu 2017. godine biti domaćin Međunarodne konferencije o medicinskom i biološkom inžinjeringu, CMBEBIH2017!

Međunarodna konferencija o medicinskom i biološkom inžinjeringu (CMBE) je jedan od najznačajnih događaja kojeg realiziraju članovi Društva za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini (DMBIUBIH). Veliki naučni značaj ovom projektu daje i podrška eminentnih akademskih ustanova u Bosni i Hercegovini. Tako će ove godine konferencija biti realizirana u suorganizaciji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, Medicinskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, Univerzitetsko kliničkim centarom Sarajevo, Fakultetom strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru i Internacionalnim Burch Univerzitetom.

S obzirom da je učešće na naučnim i stručnim skupovima, te objavljivanje radova vrlo važan preduslov za napredak u karijeri svim naučnim radnicima, na ovaj način DMBIUBIH daje priliku svim akademskim i profesionalnim krugovima u Bosni i Hercegovini i regionu da predstave svoja posljednja istraživanja i učestvuju u raspravama, te razmjeni ideja vezanih za razvoj ove naučne oblasti u regionu. Iz DMBIUBIH ističu da je poseban značaj ovog projekta i mogućnost povezivanja (networking) učesnika konferencije sa ekspertima iz Bosne i Hercegovine i ostatka svijeta. Na taj način ostvaruje se mogućnost regionalne i međunarodne suradnje, te učešća na europskim projektima kao i mogućnost razmjene studenata i profesionalaca.

Konferencija je prepoznata od strane relevantnih naučnih i tehničkih međunarodnih institucija što samo govori o kvalitetu projekta. Međunarodne federacija za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE), kao krovno tijelo nacionalnih društava za medicinski i biološki inžinjering, već drugu godinu za redom daje podršku organizaciji konferencije.

„Pored IFMBE, ove godine konferenciju organizujemo pod pokroviteljstvom međunarodne organizacije IEEE (Instituta inženjera elektrike i elektronike), a posebno smo ponosni na činjenicu da je projekat prepoznala i europska fondacija za obrazovanje u oblasti biomedicinskog inžinjeringa (ESEM). Društvo za medicinski i biološki inžinjering od ove godine je i član ESEM organizacije, što članovima otvara priliku za sticanje znanja u ovoj oblasti na europskim institucijama i programima u oblasti biomedicinskog inžinjeringa. Pored toga, ono što je značajno svim aktivnim učesnicima konferencije jeste da će prihvaćeni radovi biti publikovani od strane Springer Nature i uvršteni u relevantne baze akademskih članaka što dodatno potvrđuje kredibilitet i kvalitet ovog naučnog događaja. – rekao je doc.dr.sc. Almir Badnjević, predsjedavajući konferencije.

Učešće i objavljivanje radova na konferencijama naučnog karaktera zahtjeva velika finansijske izdatke. Organizatori su posebno ponosni na činjenicu da zahvaljujući podršci sponzora, učesnicima mogu obezbjediti da učešće na ovom naučnom događaju bude najjeftinije u Europi.

„ Aktivnosti i lobiranja članova društva posebno su došli do izražaja sa finansijskog aspekta. Za razliku od drugih sličnih naučnih događaja, uspjeli smo za naše učesnike obezbijediti vrlo niske cijene kotizacija. Tako će studenti koji objavljuju rad na konferenciji platiti kotizaciju u iznosu od

50 eura, te 15 eura kao pasivni učesnici. Za ostale, profesore i profesionalce cijena kotizacije je 100 eura. To su mnogo niže cijene nego bilo koje slične konferencije u Europi ili regiji gdje su kotizacije iznad 500 eura po učesniku.“ – rekla je mr.sc. Lejla Gurbeta, predsjednica lokalnog organizacionog odbora konferencije.

Iz organizacionog odbora ističu da u realizaciji ovog projekta imaju i veliku podršku domaćih institucija, kako akademskih tako i privrednih subjekata koji su prepoznali mogućnosti ovog projekata za uspostavljanje i jačanje suradnje sa naučnim radnicima.

„ Kao partnere u organizaciji konferencije ove godine imamo Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Faramaceutski i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Fakultet prirodoslovno – matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, Univerzitet Istočno Sarajevo, Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i mnogi drugi. Svoj doprinos razvoju naučne scene u Bosni i Hercegovini daju naši platinum sponzori InfoStudio, Oracle i Računari d.o.o., a konferencija ne bih mogla biti realizirana ni bez naših zlatnih sponzora Verlab d.o.o i Bor banke Sarajevo, kao ni bez naših srebrenih sponzora Symphony, MEDIC BH i La Trobe Univerziteta iz Australije. Sponzor konferencije je i BBI centar Sarajevo. Ono što je također vrlo bitno spomenuti su mlade snage, tačnije studenti iz cijele BiH, koja danonoćno radi na organizaciji ovog velikog međunarodnog događaja – rekla je Snežana Prorok, apsolventica farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te PR konferencije.

Program CMBEBIH2017 čine plenarna predavanja, radionice, usmene i poster sesije, a sve pod sloganom ‘’Pursuing innovation. Shaping the future.’’.

Ostalo je nešto više od 40 dana za dostavljanje radova na konferenciju, tačnije do 01.11.2016. godine, a više informacija svi zainteresovani mogu pronaći na zvaničnoj web stranici konferencije www.cmbebih.com.

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

ID No: 4201943670005
Tax No: 201943670005
Bank Account No.:1610000112180026
(Raiffeisen bank)

OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Working Hours:
Mon – Fri, 08:00 – 16:30

GET IN TOUCHVerlab Social links
Follow our work on social platforms

Your  proposals and suggestions for improvement

All interested parties have the right to submit proposals and suggestions for improvement, objections or complaints to any segment of our work via e-mail: info@verlab.ba, and the manner of handling negotiations / complaints is in accordance with the procedure VL-PR-12 . General business conditions are available here.

© Copyright 2014 by Verlab d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.