Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

Novi EU projekat u Verlabu

29 Juna, 2021

Čast i zadovoljstvo podijeliti informaciju da će se naredne tri godine raditi na implementaciji novog europskog projekta koji će realizirati tim istraživačko-razvojnog centra u Verlabu. Od samog osnivanja u Verlabu se njeguje kultura stvaranja, propitivanja i usavršavanja putem istraživanja i dodatnog obrazovanja. Istraživanja uposlenika Verlaba, te istraživanja na kojima se radi unutar Verlaba, provode se s ciljem rješavanja prepoznatih problema i zadovoljavanja potreba okruženja, a uvijek su usklađena sa trenutnim dostignućima svjetske nauke i tehnologije.

U junu 2021. godine je započela realizacija navedenog projekta koji ima za cilj razviti ispitne objekte, postupke, alate za analizu i smjernice najbolje prakse za kvantitativni MRI, stvarajući mogućnost kalibracije različitih MRI skenera i direktne usporedbe njihovih performansi. Time se smanjuje varijabilnost podataka, a i veličina uzorka potrebnu za uočavanje jasnog efekta, te može otkriti nove, klinički korisne informacije koje nisu prisutne u konvencionalnim pretragama.

Projekatom finansiranim od strane EURAMET-a rukovodi Nacionalni laboratorij za fiziku Ujedinjenog Kraljevstva, a okuplja još 9 partnerskih instituacija među kojima su nacionalni instituti za mjeriteljstvo Italije, Bosne i Hercegovine i Turske, kao i istaknute europske kompanije i bolnice, među kojima je i kompanija Verlab d.o.o. Naredne 3 godine, Verlab će rukovoditi zadatkom objave metoda i kreiranja vodiča za najbolju praksu u ispitivanju performance i kvaliteta MRI skenera, kao i razvojem smjernica za usklađivanje podataka iz velike kliničke studije koja će se u okviru projekta raditi na više lokacija.

samira

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.