Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

Osnovano društvo za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini

28 Septembra, 2014

Dana 15.03.2014 godine u Sarajevu je održana Osnivačka skupština društva za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini.

Za predsjednicu Skupštine društva izabrana je docentica sa Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Bošković Dušanka , a za predsjednika Upravnog odbora društva spec. neurohirurg sa Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo, Omerhodžić Ibrahim.

Izvršni direktor društva je direktor VERLAB d. o. o. Sarajevo i vanjski suradnik Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Badnjević Almir, a njegov zamjenik je uposlenik Elektroprivrede BiH, Avdaković Samir.

Statutom društva definirani su osnovni ciljevi njegovog djelovanja, među kojima i razvijanje, unapređivanje i popularizacija biomedicinskog inžinjeringa u BiH- širenje i ostvarivanje ideja u vezi sa programskom orjentacijom društva, organizovanje znanstvenih i stručnih edukativnih aktivnosti u cilju informirana znanstvene zajednice i šire javnosti o dostignućima u oblasti biomedicinskog inžinjeringa, te izdavanje knjga, časopisa, novina i publikacija u skladu sa zakonskim propisima.

Specijalni gost predavač na osnivačkoj skupštini, bio je predsjednik Internacionalne Federacije za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE), Magijarević Ratko, koji je održao i uvodno predavanje o biomedicinskom inžinjeringu i IFMBE zajednici, te iskazao punu podršku pristupanju u punopravno članstvo IFMBE zajednice i Društva za medicinski i biološki inžinjering u BiH (MBIBBiH).

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.