Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

Odluka o poništavanju konkursa za izbor i imenovanje Direktora

26 Januara, 2022

 

Datum: 13.01.2022. godine

Broj: 62-2/22

 

Na osnovu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti (Službene novine KS broj 26/16), a u vezi sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj 02-04-29941-5/21 od 05.08.2021. godine i Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na osnivanje naučnoistraživačkog instituta za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju Verifikacionog laboratorija „Verlab“ d.o.o. Sarajevo broj 01-04-46075/21 od 14.12.2021. godine, Odluke o imenovanju Komisije matičara br. 819/21 od 16.12.2021. godine „Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“, Komisija matičara na sjednici održanoj 13.01.2022. godine donosi:

 

 

O D L U K U

o poništavanju konkursa za izbor i imenovanje

Direktora

 

I

 

Komisija matičara donosi odluku o poništavanju konkursa za izbor i imenovanje Direktora „Naučnoistraživačkog instituta Verlab za biomedicinski inžinjering, medicinske uređaje i vještačku inteligenciju“ objavljenog dana 27.12.2021.godine u dnevnim novinama „Dnevni List“.

 

II

 

Ova odluka se objavljuje u dnevnim novinama.

 

III

 

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

 

 

Predsjedavajuća Komisije matičara

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mirsada Hukić, s.r

samira

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

ID No: 4201943670005
Tax No: 201943670005
Bank Account No.:1610000112180026
(Raiffeisen bank)

OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Working Hours:
Mon – Fri, 08:00 – 16:30

GET IN TOUCHVerlab Social links
Follow our work on social platforms

Your  proposals and suggestions for improvement

All interested parties have the right to submit proposals and suggestions for improvement, objections or complaints to any segment of our work via e-mail: info@verlab.ba, and the manner of handling negotiations / complaints is in accordance with the procedure VL-PR-12 . General business conditions are available here.

© Copyright 2014 by Verlab d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.