Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

Uposlenici Verlaba doprinijeli izradi posljednjeg zbornika inovativnih tehnologija

5 Novembra, 2021

Zdravstvene tehnologije, posebno medicinski uređaji, neophodni su za funkcioniranje zdravstvenog sistema. Odgovor na globalnu pandemijsku krizu COVID-19 pojačao je potrebu za brzim procjenama inovativnih zdravstvenih tehnologija temeljenim na dokazima kako bi se osigurala sigurna i prikladna upotreba.

Naši uposlenici dali su svoj doprinos u izradi posljednjeg zbornika inovativnih zdravstvenih tehnologija u zemljama sa niskim resursima kojeg je izdala World Health Organization (WHO).

Zbornik dostupna ovdje: https://www.who.int/publications/i/item/9789240032507

 

 

samira

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.