Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo
HomeTag

Saopštenje za javnost – Zakonska verifikacija medicinskih uređaja u zdravstvenim ustanovama Bosne i Hercegovine

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/12/slicica-800x640.jpg

Nažalost, izazovi i problemi u zdravstvenom sistemu imaju dalekosežne posljedice. O tome svjedoče i brojne činjenice poput COVID-19 statistke koja Bosnu i Hercegovinu rangira među vodeće države u svijetu po smrtnosti od COVID-19 ili drugi nemili ishodi kao što je ovaj posljednji sa djevojčicom iz Kaknja. Kao profesionalci, kao ljudi i kao roditelji izražavamo punu...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/11/natpis_ecri-1.jpg

U krizi kao što je pandemija COVID-19, uobičajeni procesi se često moraju modificirati kako bi se osigurala najbolja moguća njega uz istovremeno osiguranje sigurnosti pacijenata i osoblja uprkos ograničenim resursima. Publikacije ECRI-ja pružaju smjernice za pomoć zdravstvenim ustanovama u suočavanju s izazovima kao što su nestašice opreme, upravljanje medicinskim uređajima s odobrenjem za hitnu upotrebu...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/11/WHO-942x640.jpg

Zdravstvene tehnologije, posebno medicinski uređaji, neophodni su za funkcioniranje zdravstvenog sistema. Odgovor na globalnu pandemijsku krizu COVID-19 pojačao je potrebu za brzim procjenama inovativnih zdravstvenih tehnologija temeljenim na dokazima kako bi se osigurala sigurna i prikladna upotreba. Naši uposlenici dali su svoj doprinos u izradi posljednjeg zbornika inovativnih zdravstvenih tehnologija u zemljama sa niskim resursima...

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.