Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ)

3 Augusta, 2021

 

U proteklom periodu “Verlab” je potpisao još jedan značajan  sporazum o poslovnoj saradnji sa  Agencijom za kvalitet i akreditaciju u FBiH (AKAZ).

Predmet ovog sporazuma je unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga kroz razmjenu znanja, iskustava i usluga kroz jačanje adekvatnih i stručnih analiza zasnovanih na podacima, kao i naučno istrazivačkog rada na zajedničkim projektima od interesa. Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) kao jedini nadležni organ u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga i akreditacije zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa jedne strane i  “Verlab” kao laboratorija kojoj je primarni cilj unapređenje zdravstvenog sektora kroz kvalitetnije i sigurnije pružanje usluga pacijentima, će kroz ovaj sporazum nastojati doprinijeti poboljšanju cjelokupnog zdravstvenog sistema.

Vodeći se zajedničkim interesima obiju strana –  poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih ustanova, ovo je još jedan korak ka ostvarenju istog.

samira

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

ID No: 4201943670005
Tax No: 201943670005
Bank Account No.:1610000112180026
(Raiffeisen bank)

OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Working Hours:
Mon – Fri, 08:00 – 16:30

GET IN TOUCHVerlab Social links
Follow our work on social platforms

Your  proposals and suggestions for improvement

All interested parties have the right to submit proposals and suggestions for improvement, objections or complaints to any segment of our work via e-mail: info@verlab.ba, and the manner of handling negotiations / complaints is in accordance with the procedure VL-PR-12 . General business conditions are available here.

© Copyright 2014 by Verlab d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.