Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ)

3 Augusta, 2021

 

U proteklom periodu “Verlab” je potpisao još jedan značajan  sporazum o poslovnoj saradnji sa  Agencijom za kvalitet i akreditaciju u FBiH (AKAZ).

Predmet ovog sporazuma je unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga kroz razmjenu znanja, iskustava i usluga kroz jačanje adekvatnih i stručnih analiza zasnovanih na podacima, kao i naučno istrazivačkog rada na zajedničkim projektima od interesa. Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (AKAZ) kao jedini nadležni organ u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga i akreditacije zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa jedne strane i  “Verlab” kao laboratorija kojoj je primarni cilj unapređenje zdravstvenog sektora kroz kvalitetnije i sigurnije pružanje usluga pacijentima, će kroz ovaj sporazum nastojati doprinijeti poboljšanju cjelokupnog zdravstvenog sistema.

Vodeći se zajedničkim interesima obiju strana –  poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih ustanova, ovo je još jedan korak ka ostvarenju istog.

samira

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.