Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo
HomeTag

Potpisan Sporazum o poslovnoj saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ)

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/12/slicica-800x640.jpg

  U proteklom periodu “Verlab” je potpisao još jedan značajan  sporazum o poslovnoj saradnji sa  Agencijom za kvalitet i akreditaciju u FBiH (AKAZ). Predmet ovog sporazuma je unaprjeđenje kvalitete zdravstvenih usluga kroz razmjenu znanja, iskustava i usluga kroz jačanje adekvatnih i stručnih analiza zasnovanih na podacima, kao i naučno istrazivačkog rada na zajedničkim projektima od...

https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/12/slicica-800x640.jpg

Akreditacija predstavlja formalni dokaz osposobljenosti ocijenjenog laboratorija za obavljanje poslova iz područja za koje se akredituje prema međunarodno priznatim standardima. Uvođenjem standarda kvalitete, te potvrđivanjem o ispješnoj implementaciji istog, Verlab potvrđuje tehničku kompetetnost svog osoblja, adekvatnost opreme, kao i objektivnost i nepristrastnost usluga koje izvršava. Već više od 6 godina, Verlab djeluje kao inspekcijsko tijelo...

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.