Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

Uspješno završen postupak proširenja akreditacije u skladu sa zahtjevima BAS EN ISO/IEC 17020

26 Jula, 2021

Akreditacija predstavlja formalni dokaz osposobljenosti ocijenjenog laboratorija za obavljanje poslova iz područja za koje se akredituje prema međunarodno priznatim standardima. Uvođenjem standarda kvalitete, te potvrđivanjem o ispješnoj implementaciji istog, Verlab potvrđuje tehničku kompetetnost svog osoblja, adekvatnost opreme, kao i objektivnost i nepristrastnost usluga koje izvršava. Već više od 6 godina, Verlab djeluje kao inspekcijsko tijelo za ocjenu usklađenosti tipa “A”, a zadovoljavanje zahtjeva po pitanju objektivnosti i nepristrasnosti u područjima u kojima je imenovano i akreditovano je imperativ u poslovanju.

Upravo je u u proteklom periodu “VERLAB” uspješno završio postupak proširenja područja akreditacije u skladu sa zahtjevima BAS EN ISO/IEC 17020 kod Instituta za akreditaciju Bosne i Hercegovine (BATA).

Laboratorija za verifikaciju medicinskih uređaja s funkcijom mjerenja Verifikacionog laboratorija Verlab d.o.o. inače akreditovana za područje rada IN-19 Medicinski uređaji s funkcijom mjerenja, proširila je opseg svog područja akreditacije na podpodručja (19.3-19.9) koja se odnose na inspekciju EKG uređaja, pacijent monitora, infuzomata i perfuzora, dijaliznih uređaji, respiratora i anstezioloških mašina.

Tehnički servis za stomatološku radiologiju Verifikacionog laboratorija Verlab d.o.o. je od sada akreditovan za područje rada IN-19 Medicinski uređaji s funkcijom mjerenja, a akreditacija se odnosi na podpodručje IN 19.7 Uređaji sa izvorom jonizirajućeg zračenja.

Verifikacioni Laboratorij „VERLAB“ d.o.o. odlučio se za implementaciju sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima Standarda EN ISO/IEC 17020 radi osiguravanja kvaliteta usluga inspekcije koje obavlja u okviru registrovanih djelatnosti za klijente.

Opredjeljenje za politiku kvaliteta u poslovanju shvatamo kao način djelovanja i rada kojim kreiramo dugoročno zadovoljstvo svih koji sarađuju ili će sarađivati sa nama, ugled u javnosti, povjerenje partnera, te prepoznatljivost, pouzdanost i poslovnu izvrsnost.

samira

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

ID No: 4201943670005
Tax No: 201943670005
Bank Account No.:1610000112180026
(Raiffeisen bank)

OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Working Hours:
Mon – Fri, 08:00 – 16:30

GET IN TOUCHVerlab Social links
Follow our work on social platforms

Your  proposals and suggestions for improvement

All interested parties have the right to submit proposals and suggestions for improvement, objections or complaints to any segment of our work via e-mail: info@verlab.ba, and the manner of handling negotiations / complaints is in accordance with the procedure VL-PR-12 . General business conditions are available here.

© Copyright 2014 by Verlab d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.