Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

Saopštenje za javnost – Zakonska verifikacija medicinskih uređaja u zdravstvenim ustanovama Bosne i Hercegovine

13 Novembra, 2021

Nažalost, izazovi i problemi u zdravstvenom sistemu imaju dalekosežne posljedice. O tome svjedoče i brojne činjenice poput COVID-19 statistke koja Bosnu i Hercegovinu rangira među vodeće države u svijetu po smrtnosti od COVID-19 ili drugi nemili ishodi kao što je ovaj posljednji sa djevojčicom iz Kaknja. Kao profesionalci, kao ljudi i kao roditelji izražavamo punu moralnu i emotivnu podršku pacijentici i svim članovima njene porodice, te se iskreno nadamo da će se uz Božiju pomoć izboriti i oporaviti bez bilo kakvih posljedica. S druge strane najoštrije osuđujemo sve one koji se u zdravstvu ne pridržavaju definisanih pravila, zakona i Hipokratove zakletve u pristupu pacijentima. Obzirom na veliki broj upita koji su pristigli na našu adresu ovim putem koristimo priliku da javnost informišemo o uslugama zakonske verifikacije koje pruža kompanija Verlab.

Oblast medicinskih uređaja je jedna od najuređenijih oblasti, ne samo državnim i entitetskim zakonskim propisima nego i međunarodnim normama i standardima, a uključuje procese od proizvodnje medicinskih uređaja, stavljanja na tržište, te u konačnici nadzora nad korištenjem medicinskih uređaja u zdravstvenim ustanovama. U zdravstvenim ustanovama medicinski uređaji koriste se u različitim okruženjima i uslovima što usljed nedostatka adekvatnog nadzora dovodi do povećanja rizika nastanka neželjenih slučajeva. Nadzor nad korištenjem medicinskih uređaja je opsežan postupak radnji, a jedan od neizostavnih dijelova ovog postupka jeste i osiguravanje da su korišteni medicinski uređaji sigurni za upotrebu, te da su njihove performanse u skladu sa tehničkim specifikacijama i zakonskim propisima. U ovu svrhu, u Bosni i Hercegovini je 2014. godine, u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu BiH (Službeni glasnik BiH broj 19/01) i međunarodnim standardima, usvojen set Pravilnika koji regulišu verifikaciju medicinskih uređaja s funkcijom mjerenja (Službeni glasnik BiH broj 75/14). Prema definisanom zakonskom okviru, medicinski uređaji podliježu periodičnoj provjeri, što podrazumijeva provjeru opšteg stanja, te ulazno-izlaznih i radnih karakteristika medicinskog uređaja čime se potvrđuje usklađenost sa mjeriteljskim zahtjevima. Zakonska verifikacija je neovisan postupak kojim se smanjuje broj neusklađenih uređaja u upotrebi, te na taj način djeluje preventivno. Zakonska verifikacija je, kao i samo korištenje medicinskih uređaja u skladu s njihovom namjenom, zakonska, profesionalna i moralna odgovornost svakog korisnika.

Kao što smo prethodno istakli, zakonska verifikacija je samo jedan od postupaka nadzora medicinskih uređaja na tržištu. Kako bi se negativne posljedice korištenja neprovjerenih i neusklađenih medicinskih uređaja u zdravstvenim ustanovama minimizirale, neophodno je da sve institucije djeluju u okviru svoje nadležnosti i na taj način ispune minimalne preduslove za ostvarivanje osnovnog prava svakog građanina, a to je pravo na adekvatnu, sigurnu i provjerenu zdravstvenu zaštitu.

S tim u vezi, prethodnih godina, više stotina puta smo upozorili sve zdravstvene ustanove na obavezu zakonske verifikacije, ali i gore pomenute prednosti koje se istom ostvaruju. Također, prethodnih godina, upozoravali smo i nadležne inspekcijske organe na zdravstvene ustanove i pojedince koji ne poštuju zakonske odredbe, te svjesno odobravaju rukovanje sa zakonski neispravnom opremom i samim time indirektno ugrožavaju zdravlje pacijenata. Međutim, do danas nismo upoznati sa činjenicom da je izvršen inspekcijski nadzor u svim zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini po ovom pitanju. Verifikacija kao i bilo koja druga zakonom propisana obaveza ima samo ograničeno dejstvo ukoliko istovremeno ne postoji sankcija za sve one koji ne poštuju i ne provode zakone. Stoga, apelujemo i na inspekcijske organe da djeluju u okviru svoje nadležnosti. O nepoštivanju državnih zakona i pasivnosti ustanova, ali i pojedinaca, više puta smo do danas obavijestili i nadležna Tužilaštva.

U Članu 27, stav 5. Zakona o mjeriteljstvu u BiH (Sl.gl.BiH br. 19/01) je navedeno: »O ispravnosti mjerila koja se nalaze u upotrebi dužni su se brinuti vlasnici mjerila ili njihovi korisnici«, čime se stavlja odgovornost kako na zdravstvene ustanove koje direktno nabavljaju medicinske uređaje ali i svakoga onoga koji koristi mjerilo, bilo ono dobijeno posredstvom donacije ili uzeto na korištenje od druge zdravstvene ustanove.

Također, pozivamo i sve korisnike zdravstvenih usluga (pacijente) da zahtjevaju ispunjenje svojih osnovnih prava i pozivaju na odgovornost pružaoce zdravstvenih usluga, bilo da se radi o javnim ili privatnim zdravstvenim ustanovama.

Neovisnim, na dokazima zasnovanim verifikacijama i drugim aktivnostima naše kompanije trudimo se doprinijeti poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Bosni i Hercegovini s aspekta medicinske tehnologije i uređaja, a u tu svrhu ostvarujemo suradnje i sa najreferentnijim međunarodnim organizacijama poput – Međunarodna federacija za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE), Europska alijansa za medicinski i biološki inžinjering i nauku (EAMBES), Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), IEEE i ECRI instituta. Kao što ste već upoznati, od 2021. godine kao partnera nas je prepoznao najveći svjetski institut, američki ECRI, čija je misija podizanje stepena sigurnosti u zdravstvu na najviši nivo. Sa ECRI-om kao partnerom, ne postoji izazov u sa zdravstvenom tehnologijom, ili uopšteno u zdravstvu, na koji ne možemo odgovoriti. Međunarodnu prepoznatljivost i profesionalnu ekspertizu naše kompanije posvećujemo ostvarenju svoje misije „Bolje spriječiti nego liječiti“ i kao i uvijek stojimo na raspolaganju svim zainteresovanim stranama.

Verlab tim!

samira

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

ID No: 4201943670005
Tax No: 201943670005
Bank Account No.:1610000112180026
(Raiffeisen bank)

OUR LOCATIONSWhere to find us?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Working Hours:
Mon – Fri, 08:00 – 16:30

GET IN TOUCHVerlab Social links
Follow our work on social platforms

Your  proposals and suggestions for improvement

All interested parties have the right to submit proposals and suggestions for improvement, objections or complaints to any segment of our work via e-mail: info@verlab.ba, and the manner of handling negotiations / complaints is in accordance with the procedure VL-PR-12 . General business conditions are available here.

© Copyright 2014 by Verlab d.o.o. Sarajevo. All rights reserved.