Monday - Friday8:00 - 16:30
OfficeFerhadija 27, 71000 Sarajevo

Saopštenje za javnost – Zakonska verifikacija medicinskih uređaja u zdravstvenim ustanovama Bosne i Hercegovine

13 Novembra, 2021

Nažalost, izazovi i problemi u zdravstvenom sistemu imaju dalekosežne posljedice. O tome svjedoče i brojne činjenice poput COVID-19 statistke koja Bosnu i Hercegovinu rangira među vodeće države u svijetu po smrtnosti od COVID-19 ili drugi nemili ishodi kao što je ovaj posljednji sa djevojčicom iz Kaknja. Kao profesionalci, kao ljudi i kao roditelji izražavamo punu moralnu i emotivnu podršku pacijentici i svim članovima njene porodice, te se iskreno nadamo da će se uz Božiju pomoć izboriti i oporaviti bez bilo kakvih posljedica. S druge strane najoštrije osuđujemo sve one koji se u zdravstvu ne pridržavaju definisanih pravila, zakona i Hipokratove zakletve u pristupu pacijentima. Obzirom na veliki broj upita koji su pristigli na našu adresu ovim putem koristimo priliku da javnost informišemo o uslugama zakonske verifikacije koje pruža kompanija Verlab.

Oblast medicinskih uređaja je jedna od najuređenijih oblasti, ne samo državnim i entitetskim zakonskim propisima nego i međunarodnim normama i standardima, a uključuje procese od proizvodnje medicinskih uređaja, stavljanja na tržište, te u konačnici nadzora nad korištenjem medicinskih uređaja u zdravstvenim ustanovama. U zdravstvenim ustanovama medicinski uređaji koriste se u različitim okruženjima i uslovima što usljed nedostatka adekvatnog nadzora dovodi do povećanja rizika nastanka neželjenih slučajeva. Nadzor nad korištenjem medicinskih uređaja je opsežan postupak radnji, a jedan od neizostavnih dijelova ovog postupka jeste i osiguravanje da su korišteni medicinski uređaji sigurni za upotrebu, te da su njihove performanse u skladu sa tehničkim specifikacijama i zakonskim propisima. U ovu svrhu, u Bosni i Hercegovini je 2014. godine, u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu BiH (Službeni glasnik BiH broj 19/01) i međunarodnim standardima, usvojen set Pravilnika koji regulišu verifikaciju medicinskih uređaja s funkcijom mjerenja (Službeni glasnik BiH broj 75/14). Prema definisanom zakonskom okviru, medicinski uređaji podliježu periodičnoj provjeri, što podrazumijeva provjeru opšteg stanja, te ulazno-izlaznih i radnih karakteristika medicinskog uređaja čime se potvrđuje usklađenost sa mjeriteljskim zahtjevima. Zakonska verifikacija je neovisan postupak kojim se smanjuje broj neusklađenih uređaja u upotrebi, te na taj način djeluje preventivno. Zakonska verifikacija je, kao i samo korištenje medicinskih uređaja u skladu s njihovom namjenom, zakonska, profesionalna i moralna odgovornost svakog korisnika.

Kao što smo prethodno istakli, zakonska verifikacija je samo jedan od postupaka nadzora medicinskih uređaja na tržištu. Kako bi se negativne posljedice korištenja neprovjerenih i neusklađenih medicinskih uređaja u zdravstvenim ustanovama minimizirale, neophodno je da sve institucije djeluju u okviru svoje nadležnosti i na taj način ispune minimalne preduslove za ostvarivanje osnovnog prava svakog građanina, a to je pravo na adekvatnu, sigurnu i provjerenu zdravstvenu zaštitu.

S tim u vezi, prethodnih godina, više stotina puta smo upozorili sve zdravstvene ustanove na obavezu zakonske verifikacije, ali i gore pomenute prednosti koje se istom ostvaruju. Također, prethodnih godina, upozoravali smo i nadležne inspekcijske organe na zdravstvene ustanove i pojedince koji ne poštuju zakonske odredbe, te svjesno odobravaju rukovanje sa zakonski neispravnom opremom i samim time indirektno ugrožavaju zdravlje pacijenata. Međutim, do danas nismo upoznati sa činjenicom da je izvršen inspekcijski nadzor u svim zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini po ovom pitanju. Verifikacija kao i bilo koja druga zakonom propisana obaveza ima samo ograničeno dejstvo ukoliko istovremeno ne postoji sankcija za sve one koji ne poštuju i ne provode zakone. Stoga, apelujemo i na inspekcijske organe da djeluju u okviru svoje nadležnosti. O nepoštivanju državnih zakona i pasivnosti ustanova, ali i pojedinaca, više puta smo do danas obavijestili i nadležna Tužilaštva.

U Članu 27, stav 5. Zakona o mjeriteljstvu u BiH (Sl.gl.BiH br. 19/01) je navedeno: »O ispravnosti mjerila koja se nalaze u upotrebi dužni su se brinuti vlasnici mjerila ili njihovi korisnici«, čime se stavlja odgovornost kako na zdravstvene ustanove koje direktno nabavljaju medicinske uređaje ali i svakoga onoga koji koristi mjerilo, bilo ono dobijeno posredstvom donacije ili uzeto na korištenje od druge zdravstvene ustanove.

Također, pozivamo i sve korisnike zdravstvenih usluga (pacijente) da zahtjevaju ispunjenje svojih osnovnih prava i pozivaju na odgovornost pružaoce zdravstvenih usluga, bilo da se radi o javnim ili privatnim zdravstvenim ustanovama.

Neovisnim, na dokazima zasnovanim verifikacijama i drugim aktivnostima naše kompanije trudimo se doprinijeti poboljšanju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Bosni i Hercegovini s aspekta medicinske tehnologije i uređaja, a u tu svrhu ostvarujemo suradnje i sa najreferentnijim međunarodnim organizacijama poput – Međunarodna federacija za medicinski i biološki inžinjering (IFMBE), Europska alijansa za medicinski i biološki inžinjering i nauku (EAMBES), Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), IEEE i ECRI instituta. Kao što ste već upoznati, od 2021. godine kao partnera nas je prepoznao najveći svjetski institut, američki ECRI, čija je misija podizanje stepena sigurnosti u zdravstvu na najviši nivo. Sa ECRI-om kao partnerom, ne postoji izazov u sa zdravstvenom tehnologijom, ili uopšteno u zdravstvu, na koji ne možemo odgovoriti. Međunarodnu prepoznatljivost i profesionalnu ekspertizu naše kompanije posvećujemo ostvarenju svoje misije „Bolje spriječiti nego liječiti“ i kao i uvijek stojimo na raspolaganju svim zainteresovanim stranama.

Verlab tim!

samira

VERLAB d.o.o. SarajevoOffice
Ferhadija 27,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ID br: 4201943670005
PDV br: 201943670005
Broj bankovnog računa:1610000112180026
(Raiffeisen Bank)

Naše lokacijeGdje nas pronaći?
https://verlab.ba/wp-content/uploads/2021/05/map_v-1.png

Radno vrijeme:
Pon – Pet, 08:00h – 16:30h

PRATITE NASOstanimo u kontaktu!
Pratite naš rad na društvenim platformama

Vaši prijedlozi i sugestije za poboljšanje

Sve zainteresovane strane imaju pravo na podnošenje prijedloga i sugestija za poboljšanje, prigovora ili žalbi na bilo koji segment našeg rada putem e-maila: info@verlab.ba, a način postupanja sa prigovorima/žalbama je u skladu sa procedurom VL- PR-12 .

© Copyright 2014 Verlab doo Sarajevo. Sva prava zadržana.